This website is using cookies

We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies on this website. 

Kuberska, Alicja Maria : Thief of Dreams (Złodziejka snów in English)

Portre of Kuberska, Alicja Maria

Złodziejka snów (Polish)

Milczałam, uśmiechałam się i nigdy o nic nie prosiłam.
Nie spodziewałeś się, że zabiorę sama, bez pozwolenia.
Byłam za blisko, a wszystko było na wyciagnięcie ręki.
 
Jak złodziejka ukradłam twoje spojrzenia i samotność.
Myśli zawiązałam w liczne supełki, powstała gęsta sieć,
Utkałam z marzeń łagodny zarys kobiecej postaci.
 
W oczach rozpaliłam iskierki namiętności, zapłonął ogień.
Otuliłam nas słodkim zapachem kwiatów we włosach
I poszybowaliśmy w kierunku wielu, odległych nocy.
 
Jesteś z Marsa, ja z Wenus.
Dalekie planety to jasne punkty na niebie pełnym czułości.
Nasze słowa i dłonie przyciągają się z siłą grawitacji życia.Uploaded byRépás Norbert
Source of the quotationhttp://www.augurpress.com
Publication date

Thief of Dreams (English)

I was silent, smiling, undemanding.
You did not expect that I would take without consent.
I was too close, and everything was within the reach of my hand.

Like a thief, I stole your glances and loneliness.
Your thoughts, I tied in a myriad of knots, creating a dense net,
And from dreams, I wove a gentle curve of a woman’s figure.

I stoked the spark of passion in your eyes, and a fire erupted.
I wrapped us in a sweet scent of flowers in my hair
And we glided towards many, distant nights.

Day has no right to enter the precipitous depth.
It is a place, in which the contours of black shadows fall asleep.
Only at the bottom of the abyss, can dreams and starlight be seen.

You are from Mars, I am from Venus.
Far planets are the bright points on a firmament of tenderness.
Our words and hands attracts to the force of gravity of life.Uploaded byRépás Norbert
Source of the quotationhttp://www.augurpress.com
Publication date

minimap