This website is using cookies

We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies on this website. 

Kuberska, Alicja Maria : (Not) My Poem ((Nie) mój wiersz in English)

Portre of Kuberska, Alicja Maria

(Nie) mój wiersz (Polish)

Napisałam kilka słów i powiązałam je trwale.
Z  refleksji, emocji powstał  niematerialny wiersz.
Wypowiedziałam ostatnie zdanie, a on odleciał jak zefir.
Pocałował delikatnie w usta i zostawił, odszedł do obcych ludzi.

Wślizgnął się do oczu, tam gdzie rodzą się łzy.
Wyszeptał kilka pięknych słów, by zadrżały tkliwie serca.
Obudził śpiące sumienia, znudzone rutyną dnia.
Pocieszył bardzo smutną damę, zwaną Melancholią.

Nocą poleciał do nieba, rozsunął ciężkie kotary z chmur.
Zalśniły gwiazdy i  księżyc oświecił ścieżki zakochanych.
Rzewny  śpiew słowika wplątał się w otchłań mroku
I przeniknął w omdlewająco- miłosny zapach kwiatów.

Zdarza się, że powraca do mnie ten niewierny kochanek
- ukochany syn muzy, już nie moje dziecko.Uploaded byRépás Norbert
Source of the quotationhttp://www.augurpress.com
Publication date

(Not) My Poem (English)

I wrote a few words and secured them permanently.
Reflections and emotions created the stanzas.
I uttered the final sentence,
and my poem moved like a zephyr,
Kissing my lips lightly as he left, gliding away to strangers.
 
He slipped into eyes, where tears are born.
He whispered tender words to hearts
and they faintly shivered.
He pricked dormant consciences,
made stale by daily routine.
He consoled a sad lady, Melancholy.

At night he soared skywards
parting heavy curtains of clouds.
The stars glistened over illuminated moonlit paths for lovers
The tender song of a lone nightingale
echoed around the dark abyss
and sank softly into swooning scents of flowers.

Sometimes my faithless lover returns
- beloved son of the muse, but child of mine no more.Uploaded byRépás Norbert
Source of the quotationhttp://www.augurpress.com
Publication date

minimap