This website is using cookies

We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies on this website. 

Krynicki, Ryszard: Szokás szerint másképp (Jak zwykle, inaczej in Hungarian)

Portre of Krynicki, Ryszard

Jak zwykle, inaczej (Polish)

Najpierw muszę przywołać próg dzieciństwa,
żeby znaleźć kierunek. Na wprost jest wschód,
południe po prawej, północ po lewej ręce, reszta
za plecami. Jak zwykle inaczej,

niż myślę.Uploaded bySebestyén Péter
Source of the quotationhttp://www.transpoesie.eu/poems/74

Szokás szerint másképp (Hungarian)

Előbb fel kell idéznem a gyermekkori leckét,
hogy rátaláljak az irányra. Előttem van kelet,
jobb kezemnél dél, balomon észak, a többi
a hátam mögött. Szokás szerint másképp,

mint gondolnám.Uploaded bySebestyén Péter
Source of the quotationhttp://www.spanyolnatha.hu/

minimap