This website is using cookies

We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies on this website. 

Gałczyński, Konstanty Ildefons: Some of the Picture (Skumbrie w Tomacie in English)

Portre of Gałczyński, Konstanty Ildefons

Back to the translator

Skumbrie w Tomacie (Polish)

Raz do gazety "Słowo Niebieskie"
(skumbrie w tomacie skumbrie w tomacie)
przyszedł maluśki staruszek z pieskiem.
(skumbrie w tomacie pstrąg)
 
- Kto pan jest, mów pan, choć pod sekretem!
(skumbrie w tomacie skumbrie w tomacie)
- Ja jestem król Władysław Łokietek.
(skumbrie w tomacie pstrąg)
 
Siedziałem - mówi - długo w tej grocie,
(skumbrie w tomacie skumbrie w tomacie)
dłużej nie mogę... skumbrie w tomacie!
(skumbrie w tomacie pstrąg)
 
Zaraza rośnie świątek i piątek.
(skumbrie w tomacie skumbrie w tomacie)
Idę w Polskę robić porządek.
(skumbrie w tomacie pstrąg)
 
Na to naczelny kichnął redaktor
(skumbrie w tomacie skumbrie w tomacie)
i po namyśle powiada: - Jak to?
(skumbrie w tomacie pstrąg)
 
Chce pan naprawić błędy systemu?
(skumbrie w tomacie skumbrie w tomacie)
Był tu już taki dziesięć lat temu.
(skumbrie w tomacie pstrąg)
 
Także szlachetny. Strzelał. Nie wyszło.
(skumbrie w tomacie skumbrie w tomacie_
Krew się polała, a potem wyschło.
(skumbrie w tomacie pstrąg)
 
- Ach, co pan mówi? -jęknął Łokietek;
(skumbrie w tomacie skumbrie w tomacie)
łzami w redakcji zalał serwetę.
(skumbrie w tomacie pstrąg)
 
- Znaczy się, muszę wracać do groty,
(skumbrie w tomacie skumbrie w tomacie)
czyli że pocierp, mój Władku złoty!
(skumbrie w tomacie pstrąg)
 
Skumbrie w tomacie, skumbrie w tomacie!
(skumbrie w tomacie skumbrie w tomacie)
Chcieliście Polski, no to ją macie!
(skumbrie w tomacie pstrąg)

1936Some of the Picture (English)

One day a little old man and his dog
(some of the picture some of the picture)
Went to the editors of The Divine Word
(some of the picture trout)

Who are you, tell us, if only in secret!
(some of the picture some of the picture)
I am the king: Vladislav Elbow-high.
(some of the picture trout)

Long I have hid in this cavern, he said,
(some of the picture some of the picture)
I've had quite enough - some of the picture!
(some of the picture trout)

The plague is worsening day after day.
(some of the picture some of the picture)
I'm going to Poland to set things straight.
(some of the picture trout)

Hearing these words the chief editor sneezed
(some of the picture some of the picture)
And after some reflection asked "How so?
(some of the picture trout)

You want to mend all the flaws in the system?
(some of the picture some of the picture)
One such as you came here ten years ago
(some of the picture trout)

He too was noble. He shot. Missed the mark.
(some of the picture some of the picture)
There was a bloodbath, but then it dried up.
(some of the picture trout)

Oh, what are you saying, moaned Elbow-high;
(some of the picture some of the picture)
With his tears he flooded the tablecloth
(some of the picture trout)

Then I will have to go back to my cave
(some of the picture some of the picture)
And suffer it out, my dear Vladek!
(some of the picture trout)

Some of the picture, some of the picture
(some of the picture some of the picture)
You wanted Poland: well, now you have her!
(some of the picture trout)
minimap