This website is using cookies

We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies on this website. 

Świetlicki, Marcin : Druga pieśń profana

Portre of Świetlicki, Marcin

Druga pieśń profana (Polish)

Jak zwierzęta.

Bez telefonu.

Bez samochodu.

Bez wstydu.

Bez komputera

Jak zwierzęta.

Nie odróżniając sefu od miłości.

Nie odróżniając prymasa od premiera.

Z tylko jedną ambicją: zasnąć

w cieple.PublisherCzarne, Wołowiec
Source of the quotationPieśni profana
Bookpage (from–to)s. 62.
Publication date

Druhá pieseň ignoranta (Slovak)

Ako zvieratá.

Bez telefóna.

Bez auta.

Bez hanby.

Bez počítača.

Ako zvieratá.

Nerozlišujúc medzi sexom a láskou.

Nerozlišujúc primáša od premiéra.

Sjedinou ambíciou: zaspať

v teple.PublisherDrewo a srd, Banská Bystrica
Source of the quotationPiesne ignoranta
Bookpage (from–to)s. 106.
Publication date

minimap