This website is using cookies

We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies on this website. 

The page of Stachura, Edward, Slovak biography

Image of Stachura, Edward
Stachura, Edward
(1937–1979)

Biography

Edward Stachura (1937 – 1979)  je známym poľským básnikom a prozaikom. Narodil sa v Francúzku, do Poľska sa presťahoval spolu s rodinou roku 1948. Debutoval v roku 1956 v dvojtýždenníku Kontrasty. V rokoch 1957-1960 študoval romanistiku na KUL, potom na Varšavskej univerzite.

Spáchal samovraždu vo vlastnom byte pri ulici Rębkowskej vo Varšave. Pár mesiacov dozadu – v apríli – skočil pod vlak – výsledkom toho stratil štyri prsty pravej ruky. Po tejto udalosti liečil sa v ústave pre duševne chorých. Niekoľko mesiacov pred smrťou písal denník – Zmieriť sa so svetom – svedectvo o reálnom duchovnom boji spisovateľa s utrpením.

Literature ::
Translation ::

minimap