This website is using cookies

We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies on this website. 

The page of Podsiadło, Jacek , Slovak biography

Image of Podsiadło, Jacek
Podsiadło, Jacek
(1964–)
 

Biography

Jacek Podsiadło sa narodil roku 1964 (Ostrowiec Świętokrzyski). Je básnikom, prozaikom, esejistom, rozhlasovým moderátorom. Patrí ku generácii, ktorej erbovým časopisom bol bruLion - občasná literárna revue, ktorej bol v istom období prominentným autorom. Vydal básnické zbierky - Dokonalé nešťastie (1987), Hej (1987), Wah-wah (1988), Neviem (1989), Ešte na mňa možno poľovať (1989), Áno (1989), Odmietnutie spoluúčasti (1989), Kompót z orangutana (1989), Sebou po mape (1989), Básne pre eštebákov (1990), V lunaparkoch smutný, v lunaparkoch smiešny (1990), Arytmia (1993), Jazyky ohňa (1994), Dobrá zem pre murárov (1994), Kráľovná farieb (1995), To All The Whales I'd Love Before (1996), Ničie, božské (1998), Je čas prižmúriť zelené oči (1998), Zobrané básne I, II (1998), Grahamov záchyt (1999), Cisówka (1999). Patrí k najplodnejším poľským básnikom nielen svojej generácie. Tvorivo nadväzuje na vrcholy modernej poľskej i svetovej lyriky, sú mu rovnako blízke mystické inšpirácie ako zmysel pre humor.

Literature ::
Translation ::

minimap