This website is using cookies

We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies on this website. 

The page of Baran, Marcin , Slovak Reception

Image of Baran, Marcin
Baran, Marcin
(1963–)

Reception

„Krásne ako málokto píše o ženách, ktoré v jeho básňach narastajú do symbolu nepominutel'nosti“, „Baran ponúka vlastnú interpretáciu choro­bou postihnutého sveta“, „má rád komplikovanú syntax a náročnú verzifíkáciu", „je to o zákulisnom bohu a frazeológii, ktorá sa môže stať dvierka­mi náhlej transcendencie" - napísali kritici na margo poézie Marcina Bara­na (1963), podľa slovníka mladej literatúry „parnas bis", jedného z najnedocenenejších poľských mladých autorov; ak sa postupom času ocitol medzi vyzdvihovanými, nie je to azda len za „zásluhy" (spoluzakladateľ kul­tového časopisu bruLion, aktívny kultúrny publicista - v rozhlase, tlači aj televízii, spoluzostavovateľ antológii...), ale predovšetkým za osobitný autorský rukopis, plný irónie, sarkazmu a paradoxov, nezriekajúci sa však hlbšieho ponoru, ani metafyzických presahov a súvislostí; ako jediný z troch „svätých martinov" bruLionu (okrem neho świetlicki a sendecki) je považovaný za dôsledného básnika konceptu, konštrukcie a intelektuál­neho odstupu - jeho doménou je „zároveň vymýšľanie aj odkrývanie umeleckých trikov, používaných na úrovni vety, básne, zbierky" (Marian Stala). Skromný výber Baranových veršov v slovenčine sa pokúša zachytiť témy, motívy a formálne postupy charakteristické pre tvorivý vývoj tohto autora od prvej knižky (Pomieszanie, 1990) až po zatiaľ poslednú (Prozak lyriczny, 1999); pravdaže, výber je poznačený subjektívnymi výchylkami a prichýlkami prekladateľa...

 

Karol Chmel

Literature ::
Translation ::

minimap