This website is using cookies

We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies on this website. 

The page of Iwaszkiewicz, Jarosław, Slovak Reception

Image of Iwaszkiewicz, Jarosław
Iwaszkiewicz, Jarosław
(1894–1980)

Reception

Bol  osobnosťou, ktorá poznamenávala nielen literárny, ale aj kultúrno-politický život Poľska, bol svedkom dramatických udalostí i premien, ale aj aktívnym tvorcom súdobého profilu poľskej kultúry ako jej iniciátor, komentátor i kritik. Ako dlhoročný predseda Zväzu poľských spisovateľov sa stal nespornou autoritou pre všetky generácie poľských umelcov. Bol básnikom, prozaikom, dramatikom, esejistom, kritikom, prekladateľom, publicistom, fejtonistom, libretistom. Patrí medzi najprekladanejších poľských moderných spisovateľov.

            Ak náš čitateľ nájde v jeho prozách skôr záznamy vnútorných myšlienkových a citových pochodov, to znamená iba toľko, že Iwaszkiewiczove príbehy nie sú dobrodružstvami vonkajších prejavov života, ale sondami do ľudskej psichiky, obrazom človeka v najzložitejších vnútorných situáciách, do ktorých autor vťahuje človeka, aby mu odhalil skryté oblasti života, učil ho pozorovať život i svet všetkými zmyslami a takto odhaľovať jeho krásy i hodnoty.

 

Ján Sedlák

Literature ::
Translation ::

minimap