This website is using cookies

We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies on this website. 

The page of Andrzejewski, Jerzy, Slovak Reception

Image of Andrzejewski, Jerzy
Andrzejewski, Jerzy
(1909–1983)

Reception

Novele Jerzyho Andrzejewského, ktoré v čase svojho prvého vydania čitatelia správne vnímali ako kritiku ideologickej lži komunizmu: Ciemności kryją ziemię (Temnoty pokrývajú zem) z roku 1953 o španielskej inkvizícii a Bramy raja (Brány do raja), o stredovekej detskej križiackej výprave z roku 1960 sú stále aktuálne. „Takmer polstoročia od svojho prvého vydania obe diela naďalej nadchýnajú. Možno ich čítať rôznym spôsobom, aj ako špecifický typ politického románu. Deje sa s nimi to, čo sa stáva najlepším dielam klasiky - plynutie času akosi paradoxne umocňuje ich literárnu hodnotu.“

 

Mirosław Pęczak, zdroj: salon

Literature ::
Translation ::

minimap