This website is using cookies

We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies on this website. 

The page of Mickiewicz, Adam, Slovak Reception

Image of Mickiewicz, Adam
Mickiewicz, Adam
(1798–1855)

Reception

V samotných Baladách a romanciach ptakticky a v úvode k nim i teoreticky sa načrtáva ideál novej poézie, ktorej charakteristic­kým znakom je romantika, citovosť, fantastika a baladičnosť. Vyjdenie Balád a romancí (v zbierke Poezye) nazývajú poľskí literárni teoretici „narodenínami poľského romantizmu". Sú začiatkom a súčasne í pro­gramom romantickej literatúry v Poľsku. V úvode totíž hovorí Mickiewicz, že nemieni čakať na súd kritika a čitateľa, ale sám uvádza jedného i druhého do podstaty svojho „romantického" umenia, ktoré bolo v jeho dobe - ako na jednom mieste konštatuje - „v kliatbe". V histo­rickom priereze svetovými literarúrami a kultúrami, kde spomína kla­sický starovek Grékov a Rimanov, neskoršie národy germánske, román­ske a škandinávske, rozvíja myšlienku a koncepciu „romantického", t. j. krásneho, dokonalého, veľkého umenia.

 

Jozef Bánsky

Literature ::
Translation ::

minimap