This website is using cookies

We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies on this website. 

The page of Miłosz, Czesław, Slovak biography

Image of Miłosz, Czesław
Miłosz, Czesław
(1911–2004)
1980

Biography

Czesław Miłosz (30. jún 1911, Šeteniai, Cárske Rusko, teraz Litva – † 14. august 2004, Krakov, Poľsko) bol poľský básnik, spisovateľ, akademik, a prekladateľ.

Študoval právo na Vilniuskej univerzite Štefana Bátoryho vo Vilniuse, vtedy súčasť Druhej Poľskej republiky. Po druhej svetovej vojne, v roku 1951, bol kultúrnym atašé komunistickej Poľskej ľudovej republiky v Paríži, kde požiadal a aj dostal politický azyl vo Francúzsku. V roku 1953 získal Prix Littéraire Européen (Európsku literárnu cenu).

V roku 1960 Miłosz prišiel do Spojených štátov, a v 1970 získal štátne občianstvo. V 1961 začal prednášať ako profesor na Berkeley. V roku 1978 mu udelili Neustadt International Prize for Literature (Neustadtskú medzinárodnú cenu za literatúru). V tom istom roku odišiel do dôchodku, no pokračoval s vyučovaním na Berkeley. V roku 1980 Miłosz obdržal Nobelovu cenu za literatúru. Po páde Železnej opony, sa Miłosz vrátil do Poľska, prvý krát na návštevu, neskôr natrvalo. V roku 1989 Miłosz získal National Medal of Arts a čestný doktorát Harvardskej univerzity (Harvard University). Czesław Miłosz je ocenený Izraelskou cenou Yad Vashem (Holokaust), ako jeden zo "Spravodlivých medzi národmi." Zomrel v roku 2004, vo svojom dome v Krakove vo veku 93 rokov. Bol dvakrát ženatý, prvá manželka Janina zomrela v roku 1986; druhá manželka Carol (narodená v USA), historička, zomrela v roku 2002. Miłosz je pochovaný v Skałkovskom kostole v Krakove. Vytvoril monumentálne a svojou všestrannosťou priam ohromujúce dielo.

Literature ::
Translation ::

minimap