This website is using cookies

We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies on this website. 

The page of Goerke, Natasza , Slovak biography

Image of Goerke, Natasza
Goerke, Natasza
(1960–)

Biography

Natasza Goerke (1960) vstupovala do literatúry koncom osemdesiatych a začiatkom deväťdesiatych rokov, najmä poéziou a poviedkami v časopisoch bruLion, Czas Kultury, NaGłos či De Centrum. Hneď od začiatku ju sprevádzala povesť evidentného, ale neuchopiteľného, ťažko klasifikovateľného talentu. Po prvej knihe Fractale (1994) porovnávala kritika jej krátke prózy s Mrożkovými absurdnými príbehmi, no zároveň upozorňovala na surrealistické inšpirácie. V nasledujúcich poviedkových zbierkach Księga pasztetów (1997) a Pożegnania plazmy (1999) autorka ešte zdokonalila rafinovanú a originálnu literárnu formu.

Vyštudovala polonistiku a orientalistiku. V polovici osemdesiatych rokov emigrovala. V emigrácii študovala tibetské jazyky, cestovala po Ázii. V súčasnosti žije v Hamburgu.

Literature ::
Translation ::

minimap