This website is using cookies

We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies on this website. 

The page of Zsukovszkij, Vaszilij Andrejevics, Hungarian biography

Image of Zsukovszkij, Vaszilij Andrejevics
Zsukovszkij, Vaszilij Andrejevics
(Жуковский, Василий Андреевич)
(1785–1852)
 

Biography


Misenszkoje (Tulai kormányzóság), 1783. febr. 9., +Baden-Baden, 1852. ápr. 24.
Ősi nemesi birtokukon, falusi környezetben telik gyermekkora.
1797–1800 között Moszkvában, egyetemi internátusban tanul. Hivatalnok, majd házitanító, tanítványa iránti reménytelen szerelme lírájának egyik forrása. 1812-ben haditudósító a Napóleon elleni honvédő háborúban. Leszerelése után hazatér, majd 1815-től Szentpéterváron él. Puskin mentora, atyai jóbarátja, pártfogója, később irodalmi hagyatékának gondozója. „Zsukovszkij nélkül nem lett volna Puskinunk” – mondja róla Belinszkij.
A cári udvarban a tekintélyes költő többször közbenjár Puskin, Herzen és a dekabristák védelmében. 1826-tól nyugdíjazásáig, 1841-ig II. Sándor nevelője. Idős korában betegségek támadják őt is, feleségét is, Németországba utazik kúrára, már nem is tud visszatérni Oroszországba. Holttestét visszaszállítják Pétervárra, ahol Karamzin sírja mellett nyugszik.
Elvont töprengések jellemzik, elhatárolódik a társadalmi élet ellentmondásaitól. Soha nem tartozott kora haladó szellemi mozgalmához: barátjával, Karamzinnal együtt a konzervatív nemesi irányzat híve. Szerkeszti Karamzin lapját, a Vesztnyik Jevropit, és ír.
Korai orosz romantikus, fő műfaja az elégia és a románc, de a ballada műfajt is ő emeli be az orosz költészetbe. Hangulatokat fejez ki, örök, nagy kérdéseket boncolgat. Nagyon szép meséket is írt. Egyik utolsó verse A kimondhatatlan (1827), ezután csak műfordításaival foglalkozik. Műfordítói tevékenysége jelentős (főleg ókori latin és német romantikus költőket, Byront fordított).
Literature ::
Translation ::

minimap