This website is using cookies

We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies on this website. 

Pilinszky János: Paraphrase (Parafrázis in English)

Portre of Pilinszky János
Portre of Czire Szabolcs

Back to the translator

Parafrázis (Hungarian)

Mindenki táplálékaként,
ahogy már írva van,
adom, mint élő eledelt,
a világnak magam.

Mert minden élő egyedűl
az elevenre éhes,
lehet a legjobb szeretőd,
végül is összevérez.

Csak hányódom hát ágyamon
és beléreszketek,
hogy kikkel is zabáltatom
a szívverésemet!

Miféle vályu ez az ágy,
ugyan miféle vályú?
S mi odalök, micsoda vágy,
tündöklő tisztaságú!

Szünetlen érkező szivem
hogy falja föl a horda!
Eleven táplálék vagyok
dadogva és dobogva.

Eleven étketek vagyok
szünetlen és egészen;
emésszétek föl lényegem,
hogy éhségtek megértsem.

Mert aki végkép senkié,
az mindenki falatja.
Pusztíts hát szörnyű szerelem.
Ölj meg. Ne hagyj magamra. Uploaded byCZIRE Szabolcs
PublisherMagyar Elektronikus Könyvtár
Source of the quotationhttp://mek.oszk.hu
Publication date

Paraphrase (English)

Being everybody’s feed,
as it is written indeed,
I give myself to the world,
as living flesh to feed.  

Because all the living
for the living are hungry,
it could be your best lover,
you end up being bloody.

Toss and tumble in my bed,
I tremble hard,
to see whom I let devour
the beating of my heart.

What sort of trough is
this bed after all?
Yet the desire that pulls me,
Is immaculate-splendor.

My ever arriving heart
is eaten by the herd!
I’m live feed
stuttering and blurred.

I'm your live feed,
totally without rest;
to finally conceive your hunger,
consume my essence.

Because he who belongs to no one,
is everybody’s bite after all.
So destroy me, awful Love. 
Kill me. Don’t leave me alone.Uploaded byCZIRE Szabolcs
Source of the quotationsaját

minimap