This website is using cookies

We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies on this website. 

Kemény István: Old man, down south (Bácsi, délen in English)

Portre of Kemény István

Back to the translator

Bácsi, délen (Hungarian)

Hogy lehetsz-e még görög szigetnek
vagy Johannesburg egyik külvárosának
magányos, motyogó apója?

titokkal, jó sötéttel, mi mással?
vérfertőzéssel vagy náci múlttal
vagy bankrablással, vagy csak adócsalással,
akin, ahogy öregszik, egyre jobban
kiütnek újra egy plasztikai
műtét nyomai. Találgatják
a boltosok meg a pincér,
ha elcsoszog az étterembe,
és kikéri akcentusával,
amit  mindennap szokott:
mibe bolondult bele, mert
valamibe bele kellett neki.

A Nagykönyvben meg van írva,
benne van. Meghasonlott. Ezt a
régi szót használja rá
a Nagykönyv.

Az utcán kártyásokat néz,
és a kártyások föl se néznek.
Egy treff hármassal se ér fel -
csak a pakli volna
üresebb nélküle.

Mogorva, szótlan. Idegen
teste valamennyit elnyel
az itteni fényből, de hát itt úgyis
minden ragyog.

Becsületes, magába roskadt csillag,
kívül az időn, fekete lyuk.

Ne mondd, hogy a Nagykönyv romantikus,
régi pontatlan és naív! Mert új kiadás
úgysincs, és már nem is lesz ezután:
senki többet! a szívünkbe ez van írva.

Ha nem leszel bácsi délen,
nem voltál férfi itt sem.Uploaded byP. T.
Source of the quotationhttp://www.pim.hu/object

Old man, down south (English)

How can you be the lonely, mumbling old man
of a Greek island or one of the suburbs
of Johannesburg?

With secrets, obscurity, what else?
With incest or a Nazi past,
or bank robbery, or just tax evasion,
on whom, ever more clearly
the signs of plastic surgery
begin to show. The shop-keeps
and the waiter guess,
when he shuffles into the restaurant
and orders, with his accent,
what he orders everyday:
what he’s crazy for, because
you have to go crazy over something.

In the Great Book it is written,
riven with inner strife. This
old word, riven,
in the Great Book.

On the street he watches card players,
and the players don’t even look up.
Not worth even a three of clubs –
just the deck would be
emptier without him.

Surly, speechless. His foreign
body swallows something
of the local light, but here
everything shines anyway.

An honest star, sunk into itself,
beyond time, a black hole.

Don’t tell me that the Great Book is romantic,
it’s old, imprecise and naïve! For there’s no
new edition, and there won’t be any more:
no one else! This is written in our hearts.

If you won’t be an old man somewhere down south
you weren’t a man here either.Uploaded byP. T.
Source of the quotationhttp://www.pim.hu/object

minimap