This website is using cookies

We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies on this website. 

Dsida Jenő: Tekintet nélkül

Portre of Dsida Jenő

Tekintet nélkül (Hungarian)

Be kell látnunk:
Ha kérdeznek, becsületesen
felelni kell.
A harcot becsületesen
fel kell venni,
az úton becsületesen
végig kell menni,
a szerepet becsületesen
el kell játszani,
keményen és tekintet nélkül.
 
A kapuk mögül ebek vicsorognak,
az ablakokból kiköpdösnek
és röhögnek.
Száz közbiztonsági gócpont
adja ki az elfogatási parancsot.
Kemény tárgyak zuhognak a fejünkhöz,
súlyos, vérező kövek,
de néha röppen sóhaj is,
szeretet is, rózsa is.
 
És este a tűzhely mellett,
vagy szuronyos zsandárok között
hátrakötött kézzel,
mégis mondogatni kell
a fellebbezhetetlen,
sziklakemény,
erősítő,
vigasztaló
igét:
 
Krisztusnak és Pilátusnak,
farizeusoknak és vámosoknak,
zsidóknak és rómaiaknak
egyformán szolgálni
nem lehet.
 
1928Uploaded byN.Ullrich Katalin
Source of the quotationwww.szepi.hu

Regardless (English)

We must admit:
If asked, we must answer
honestly.
The fight must be fought
honestly,
the road must be walked along
honestly,
the part must be acted out
honestly,
firmly and regardless.
 
From behind gates dogs keep snarling,
people roaring with laughter spit out
of the windows.
Hundreds of public safety centres
issue the warrant to arrest.
Heavy objects storm against our heads,
massive, bleeding stones,
but sometimes also a sigh,
also love and a rose, too.
 
And in the evening at the fire,
or with hands tied back and gendarmes
around with bayonets,
it should still be said,
the inappelable,
stonehard,
strengthening,
comforting
word:
 
Christ and Pilate,
Pharisees and taxcollectors,
Jews and Romans
cannot be served
equally.
 
1928Uploaded byN.Ullrich Katalin
Source of the quotationN. U. K.

minimap