This website is using cookies

We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies on this website. 

Darvasi László: A legrövidebb novella

Portre of Darvasi László

A legrövidebb novella (Hungarian)

А Csin Akadémia а Patkány Évében megjelentetett irodalmi antológiájában található egy publikáció, amely А legrövidebb novella címet viseli. Az írás teljes terjedelmében így hangzik:
„Az ember meghal.”
А Csin Akadémia tudósai az íráshoz а következő lábjegyzeteket fűzték: l. „Nem túlzottan szellemes. De ha már itt tartunk, nem inkább az »Én« szót kellene а legrövidebb novella szövegtestének választani?”
2. Válasz az első megjegyzésre. „Tévedsz, uram. Az »Én« szó nem novella, hanem vers. Költészet. Ezt még az Akadémia kisiskolásai is tudják.”
3. „Uraim, fogadjuk el, létezik az а novella, amelyet а legrövidebb novellának nevezhetünk. De bizonyosak lehetünk abban, hogy meg is írták már?”
4. „Tisztelt kollégák! Tegyük föl, а legrövidebb novella című novella valóban а legrövidebb novella. А kérdés csak az, hogy helyénvaló-e а szövegtestben kifejtett állítás? Gondolkozzanak el, kérem, az én változatomon.
(Cím:) »А legrövidebb novella«
(Szövegtest:) »Mindig а másik hal meg.«” Nejkratší novela (Czech)

V literární antologii akademie Ťin vydané v roce Myši vyšlo dílo s názvem Nejkratší novela. Příspěvek zní v plném rozsahu takto:
"Člověk umře."
Vědci akademie Ťin k němu připojili tyto poznámky pod čarou:
l. "Není přehnaně duchaplná. Ale když už jsme u toho, nebylo by lepší vybrat si za korpus nejkratší novely slovo »Já«?"
2. Odpověď na první poznámku. "Mýlíš se, pane. Slovo »Já« není novela, nýbrž báseň. Poezie. To ví přece každý žák Akademie."
3. "Pánové, připusťmе, že existuje novela, kterou můžeme nazvat nejkratší novelou. Můžeme si však být jisti, že ji někdo už napsal?"
4. "Vážení kolegové! Dejme tomu, že novela s názvem Nejkratší novela je skutečně nejkratší novelou. Zůstává však otázka, zda je tvrzení rozvedené v korpusu na místě? Zamyslete se, prosím, nad mou variantou.
(Název:) »Nejkratší novela«
(Korpus:) »Vždy umírají ti druzí.«"Source of the quotationFüredi Fordítói Füzetek 3. szám

minimap