This website is using cookies

We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies on this website. 

The page of Nemes Nagy Ágnes, Slovak biography

Image of Nemes Nagy Ágnes
Nemes Nagy Ágnes
(1922–1991)

Biography

(1922-1991)
Poetka, spisovateľka, prekladateľka. V Budapešti vyštudovala maďarčinu, latinčinu a dejiny umenia. Počas vlády nyilasov s riskovaním vlastného života ukrývala prenasledovaných. V roku 1946 založila so svojím manželom Balázsom Lengyelom literárny časopis Újhold, ktorý bol v roku 1948 zakázaný a Ágnes Nemes Nagy sa dostala na perifériu literárneho života. Začala sa venovať tvorbe pre deti a prekladu. Prekladala diela autorov, ako bol Corneille, Racine, Moliere, Victor Hugo, Saint-John Perse, Rilke a Bertolt Brecht. Bola ako spisovateľka známa po celej Európe i v USA. Jej texty vychádzali vo Francúzsku, Anglicku, Belgicku, Nemecku, Taliansku a inde.
Z tvorby: Kettős világban, 1946 ; Aranyecset, 1962; Bors néni könyve, 1978; Szökőkút, 1979; A tölgyfák tánca, 1987.  

Literature ::
Translation ::

minimap