This website is using cookies

We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies on this website. 

The page of Smrek, Ján, Slovak biography

Image of Smrek, Ján
Smrek, Ján
(1898–1982)
 

Biography

Ján Smrek (vlastným menom Ján Čietek, pseudonymy Ilia Volžanin, Ilja Volžanin, (* 16. december 1898, Zemianske Lieskové – † 8. december 1982, Bratislava) bol slovenský básnik, spisovateľ, redaktor, publicista, vydavateľ a organizátor kultúrneho života.

Do slovenskej poézie vstúpil začiatkom dvadsiatych rokov 20. storočia a dlhé desaťročia si udržiaval renomé najpopulárnejšieho básnika. Svedčia o tom opakovane vo veľkých nákladoch vydávané a ním samým zostavované knižné výbery Moje najmilšie a Maličká je báseň daktorá. Debutoval roku 1922 zbierkou básní Odsúdený k večitej zízni, v ktorej reálny zážitok (život polosiroty, vojnová skúsenosť) prekryla vôľa napísať dobový kánon poetiky symbolizmu a dekadencie. Ozajstný vstup do poézie znamenala až jeho druhá zbierka Cvá-lajúce dni (1925), kde rezignoval na aktuálne vzory a básnické klišé a začal tvoriť z vlastných podstát. Príkry obrat sa netýkal iba poetiky, ale aj životného pocitu. Od bolestínskeho sentimentu prešiel k vitálnemu životnému elánu. Smrekova poézia bola zároveň výrazom optimizmu, s ktorým jeho generácia vstupovala do života v práve zrodenej Československej republike. Nebývalú popularitu získal tým, že dokázal básnický postoj, založený na životných kladoch (viera v budúcnosť, opojenie zo slobody a civilizačného rozmachu, radosť zo životných maličkostí, upínanie sa na ženskú krásu a lásku) vyjadriť ľahkým, spevným veršom, zrozumiteľne a účinne.

Zdroj:
- Vladimír Petrík (előszó), Ján Smrek, Básnické dielo, Kalligram a Ústav slovenskej literatúry SAV, Bratislava
- https://sk.wikipedia.org/wiki/J%C3%A1n_Smrek
- http://www.osobnosti.sk/index.php?os=zivotopis&ID=1752

Anthology ::
Literature ::
Translation ::

minimap