This website is using cookies

We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies on this website. 

The page of Smrek, Ján, Hungarian biography

Image of Smrek, Ján
Smrek, Ján
(1898–1982)
 

Biography

Ján Smrek (1898 - 1982), szlovák költő, író, szerkesztő, rovatvezető, lapkiadó és a kulturális élet szervezője. 1948 után versfordítással is foglalkozott, Villon és Puskin mellett többek között Ady Endre, József Attila és Petőfi Sándor több versét ültette át szlovákra.

Ján Smrek az első világháború utáni, igen fiatalon indult nagy költőnemzedék tagja, s annak egyik legjellegzetesebb képviselője. A modern szlovák lírát elsősorban a mindent legyőző életőrömből táplálkozó vitalizmussal gazdagította, de jelentős szerepe volt abban is, hogy — érvényre juttatva gazdag formakészségét és világirodalmi tájékozottságát — a hazai költészeti törekvések összecsengjenek a legfrissebb európai áramlatokkal. Ihletének legfőbb forrása mindenkor az élet szépsége, legmélyebb élménye pedig a szerelem mint az életöröm legközvetlenebb kifejezője. Életszeretete minden szálával a külső világhoz kötődik, a természethez, szülőföldhöz, városához, idegen tájakhoz, s mindenekfölött az emberekhez. Mindez, valamint játékos könnyedsége, nagyszerű verselőkészsége tette hazája egyik legelismertebb kölőjévé.

Forrás:
- Ján Smrek, Válogatott versek (előszó), Európa Könyvkiadó (Budapest) ,1976
- https://www.kozterkep.hu/~/12825/jan_smrek_kiskoros_bartfay_tibor_1991.html

Literature ::
Translation ::

minimap