This website is using cookies

We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies on this website. 

The page of Németh László, Hungarian bibliography

Image of Németh László
Németh László
(1901–1971)
 

Bibliography

Önállóan megjelent művek
Ortega és Pirandello. Tanulmányok. 1933. Nagy Károly és Társai, Debrecen.
Ember és szerep. Tanulmány. 1934. Tanu.
Gyász. Regény. 1935., 1936., 1944. Franklin Társulat.; 1957., 1964., 1976 (Olcsó Könyvtár) Szépirodalmi.; 1976. Kriterion. Bukarest.; 1969.,1974., 1980. Németh László munkái 1.
Magyarság és Európa. Tanulmány. 1935. Franklin Társulat.
Bűn. 1–2. Regény. 1937., 1942. Franklin Társulat.; 1954., 1961 /Olcsó Könyvtár/., 1966., 1967. Szépirodalmi.; 1954. Magyar–román közös kiadás. Bukarest.; 1967. Ifjúsági. Bukarest.; 1971., 1980. Németh László munkái 6.
Kocsik szeptemberben. Regény. 1937. Franklin Társulat.; 1969. Németh László munkái 2.; 1980. /Olcsó Könyvtár/. Szépirodalmi.
Berzsenyi. Tanulmány. 1938. Franklin Társulat.
Alsóvárosi búcsú. 1–2. Regény. 1938., 1939., 1942. Franklin Társulat.; 1969. Németh László munkái 2.
Kisebbségben. Tanulmány. 1939. Tanu.
Szerdai fogadónap. 1–2. Regény. 1939., 1941. Franklin Társulat.; 1969. Németh László munkái 3.
Magyar ritmus. Tanulmány. 1940. MEFHOSZ.
Téli hadjárat. Tanulmányok. 1940. Tanu.
Szekfű Gyula. Tanulmány. 1940. Bolyai Akadémia.
A minőség forradalma. 1–4. Tanulmányok. 1940., 1943. Magyar Élet.
Készülődés. 1–2. Tanulmányok. 1941. Magyar Élet.
A másik mester. 1–2. Regény. 1941., 1942. Franklin Társulat.; 1969. Németh László munkái 3.
Kisebbségben. 1–4. Tanulmányok. 1942. Magyar Élet.
Széchenyi. Tanulmány. 1942. Bolyai Akadémia.
Cseresnyés. Dráma. 1942. Exodus.
A minőség forradalma. 5–6. Tanulmányok. 1943. Magyar Élet.
A Medve-utcai polgári. Tanulmány. 1943. Magyar Élet.
Magam helyett. 1. Tanulmány. 1943. Turul.
Lányaim. Tanulmányok. 1943. Turul.
Móricz Zsigmond. Tanulmányok. 1943. Turul.
Az értelmiség hivatása. Tanulmányok. 1944. Turul.
Emberi színjáték. 1–2. Regény. 1944. Franklin Társulat.; 1966. Szépirodalmi.; 1973., 1979. Németh László munkái 13.
A tanügy rendezése. Tanulmány. 1945. Sarló.
Széchenyi. Dráma. 1946. Misztótfalusi.
Eklézsia-megkövetés. Dráma. 1947. Misztótfalusi.
Iszony. Regény. 1947. Nyugat.; 1949. Révai.; 1955. Los Amigos, Buenos Aires.; 1957., 1962., 1964 /Olcsó Könyvtár/.; 1965., 1967. Szépirodalmi.; 1975 (1–2.) /Szépirodalmi zsebkönyvtár./; 1967. Irodalmi. Bukarest.; 1971., 1980. Németh László munkái 6.
Égető Eszter. 1–2. Regény. 1956., 1957., 1960., 1963., 1965. Magvető.; 1963., 1965. Magyar–cseh közös kiadás. Bratislava.; 1971., 1975. Németh László munkái 7.; 1977. Magvető – Szépirodalmi. /30 év./
Történeti drámák. 1–2. 1956., 1957., 1963. Szépirodalmi.
Társadalmi drámák. 1–2. 1958., 1964 [bővített]. Szépirodalmi.
Változatok egy témára. Drámák. 1961., 1962. Szépirodalmi.
Sajkódi esték. Tanulmányok. 1961 (kétszer). Magvető.; 1974. Németh László munkái 16.
Lányaim [bővített]. Tanulmányok. 1962. Magvető.
Mai témák. Drámák. 1963. Szépirodalmi.
A kísérletező ember. Tanulmányok. 1963. Magvető.; 1973. Németh László munkái 14.
Irgalom. 1–2. Regény. 1965., 1968., 1973. Szépirodalmi.; 1968. Tatran. Bratislava.; 1976. Magvető-Szépirodalmi /30 év/.; 1972. Németh László munkái 10.
Újabb drámák. 1966. Szépirodalmi.
Villámfénynél. Dráma. 1966. Diliza. Bratislava.
Puskin. Tanulmány. 1967. Gondolat.
Kiadatlan tanulmányok. 1–2. 1968. Magvető.
Drámák. 1977. Magvető-Szépirodalmi /30 év./
VII. Gergely. Dráma. 1979. Kriterion. Bukarest.
Pedagógiai írások. Tanulmányok. 1980. Kriterion. Bukarest.
San Remó-i napló. 1981. Magvető.
Literature ::
Translation ::

minimap