This website is using cookies

We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies on this website. 

The page of Krúdy Gyula, Slovak biography

Image of Krúdy Gyula
Krúdy Gyula
(1878–1933)

Biography

(1878-1933)
Pochádza z Hornouhorskej šľachtickej rodiny, sám sa však už narodil v Nyíregyháze. Detstvo strávil v Nyíregyháze a na Spiši. Atmosféra tohto prostredia ho sprevádza po celý život. Časť jeho diela sa odohráva na tajuplnej Spiši, alebo hmlistej Nyíregyháze, až neskôr k nim pribúda Pešť-Budín.
Krúdy bol nesmierne plodným autorom, jeho dielo je azda vo svojim rozsahu bohatšie ako Jókaiovo. Napísal viac než šesťdesiat románov a viac než tritisíc noviel a poviedok. Bol osamelým uprostred bohémskeho sveta literátov. Jeho nesmierna pracovitosť ho odlišovala od jeho druhov z bohémy, medzi ktorými si nikdy nenašiel skutočného priateľa. Bol čudákom, o ktorom sa šírili legendy. O jeho nesmiernej pracovitosti, o chuti do jedla o osamelosti, o tom, že dokázal dvadsať štyri hodín bez prestávky písať, alebo jesť, či piť, mlčať alebo hovoriť historky.
Jeho najvydarenejším a najznámejším románom je A vörös postakocsi (Červený poštový koč, 1964). Zachytáva v ňom s láskavou iróniu koniec džetríkov. Clivá túžba po návrate zanikajúceho sveta robí jeho kritiku vieryhodnou a silnou.
Štýlom sú jeho texty blízke secesii a impresionizmus konca storočia, no v ostrom svetle odhaľujú tiež realitu všedných situácií.  
Literature ::
Translation ::

minimap