This website is using cookies

We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies on this website. 

The page of Jékely Zoltán, Hungarian biography

Image of Jékely Zoltán
Jékely Zoltán
(1913–1982)
 

Biography

Költő, író, műfordító.
(Nagyenyed, 1913. ápr. 24. - Bp., 1982. márc. 19.):,
Áprily Lajos fiaként született Nagyenyeden. Általános iskolai tanulmányait Kolozsvárott kezdte, de szüleivel 1929-ben Budapestre költöztek. Az Eötvös Kollégium ösztöndíjasaként magyar irodalommal és francia irodalommal, valamint művészettörténettel kezdett foglalkozni, 1935-ben bölcsészdoktorrá avatták.
Az OSZK-nál helyezkedett el, versei pedig a Nyugatban, a Válaszban és az Erdélyi Helikonban jelentek meg rendszeresen. 1936-ban adta közre Éjszakák c. verseskötetét, majd ezt követte két további kötet az Új évezred felé 1939-ben és a Mérföldek, esztendők négy évvel később.
Verseiben a "nyugatos" valamint az erdélyi magyar költészet hagyományait elventett fel, költői nyelvében jelentős szerepet szentel a zenei hatásoknak. Első regényeiben nosztalgikus személyességgel idézte meg ifjúkorának erdélyi, illetve budai emlékeit. 1941-ben Erdély egy részének bekebelezése után Kolozsvárra költözött, ahol az Egyetemi Könyvtárban vállalt munkát és a Termés című negyedéves folyóirat szerkesztésében is részt vett.
A háború után, 1946-ban tért vissza Budapestre ahol újból az OSZK munkatársaként helyezkedett el. 1948-ban betiltották és bezúzták Álom című verses kötetét és kizárták az Írószövetségből is. Többéves hallgatásra kényszerült és csak 1956-ban térhetett vissza az irodalmi életbe A csodálatos utazás című mesefeldolgozással.
A hatvanas években aztán egymást követték verseskönyvei. Nosztalgikus hangon idézte fel a múltat, irodalmi munkásságában elsősorban Erdélyért érzett szomorúsága jelenik meg, szülőföldjének tragikus sorsa mindinkább megrendítette.
Prózai írásait, tanulmányait, esszéit, megemlékezéseit, kritikáit A Bárány vére (1981) címmel rendezte sajtó alá. A kötetben jelent meg Széchenyi Istvánról rajzolt több arcképe, ezek Széchenyi Naplójának fordítása közben születtek. Kiváló műfordító is volt, számos olasz, német, francia, angol, román írók művét fordította magyarra. Az ő nevéhez fűződik többek között Dante Vita nuova című művének fordítása is. 1970-ben és három évvel 1982-es halála előtt, 1979-ben irodalmi munkásságát József Attila díjjal jutalmazták.
Literature ::
Translation ::

minimap