This website is using cookies

We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies on this website. 

The page of Israel Efraim, Hungarian biography

Image of Israel Efraim
Israel Efraim
(Hap Béla)
(1944–)
1000 translations:
 

Biography

Efraim Israel (Hap Béla) 1944-ben született Budapesten, az ELTÉn végzett latin, francia és cseh szakot. A Corvina Kiadó francia szerkesztője volt. 1985 óta Jeruzsálemben él. Vers- és prózafordításait az Európa Kiadó, a Kalligram, a Gondolat Kiadó, a Nagyvilág, a Tiszatáj, Somlyó György Arionja, a  szamizdat, a „2000” stb. közölte, 1978-ban Prágában megjelent Weöres Sándor-válogatása, melyet Václav Daňek költővel közösen fordított csehre. Csehül írt tanulmányai a Cseh Tud. Akadémia irodalomtudományi lapjában és más cseh folyóiratokban jelentek meg, néhány irodalmi művet is publikált, valamint egy „Izráel, Izráel, Izráel” c. könyvet. 1972-ben ő alapította a Szétfolyóirat nevű, rövidéletű szamizdat-folyóiratot (nem Ajtony Árpáddal együtt, aki ezt szemérmetlenül állítja). Jelenleg a jeruzsálemi Jad va-Sém múzeum archívumában dolgozik.

(Editor of this page: Efraim Israel)

Literature ::
Translation ::

minimap