This website is using cookies

We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies on this website. 

The page of Csáth Géza, Slovak biography

Image of Csáth Géza
Csáth Géza
(1887–1919)

Biography

Géza Csáth (1887-1919)
Výnimočná osobnosť prelomu storočia, lekár, psychiater, hudobný kritik a spisovateľ. Bol dlho zaznávaný i v maďarskom literárnom kontexte. Jeho denník bol prvý raz publikovaný len prednedávnom. Opisuje v ňom svoje dni v zajatí závislosti od morfia, ktoré sa mu stalo osudným.
Csáth bol lekár, psychiater, ktorý vedel, že v živote sa nedejú zázraky ani náhody. „Fungovanie našej duše je rovnako osudné ako fungovanie srdca, obličiek či pečene a nervové reakcie ľudského hnevu a ambícií možno zaznamenať na bielu plachtu v pravidelných grafoch.“
Jeho texty ukrývajúce pod obrazmi všednodennosti šokujúce dianie hĺbok ľudskej duše ho spríbuzňujú s autormi, ako je Franz Kafka, prípadne A. P. Čechov (K. Wlachovský).
V slovenčine vyšla zbierka jeho poviedok pod názvom Matkovražda vo výbere a preklade Karola Wlachovského.
Z tvorby: A varázsló halála (poviedky), 1964; Ismeretlen házban, 1-2 (poviedky, štúdie, kritiky) 1977; Egy elmebeteg nő naplója, 1978; Elfeledett álom, 1987; Napló 1912-1913, 1989.
Literature ::
Translation ::

minimap