This website is using cookies

We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies on this website. 

Vrchlický, Jaroslav: V suchém listí

Portre of Vrchlický, Jaroslav

V suchém listí (Czech)

Bože! Květů plné hrstě
klíčí z této staré prstě.

V zvadlých listech hnědých stářím
petrklíč dí: Zlatem zářím!

V holém proutí, kam se kloním,
fialka mi šepce: Voním!

Ba i z černé hlíny sivý
mech se tlačí přívětivý.

Listí suché v stráni, dolu,
zdaž to nejsou zbytky bolů,

kteréž, zimou když se chvěla,
stará země přetrpěla?

A přec znova v ní to pučí,
hárá, bouří, raší, zvučí.

Z listů zvadlých v nové kráse
tisíc květů pozvedá se.

Básníku, sem obrať zraky,
čti zde, co ti zbývá taky:

Z trudů starých, z dumy plísně
nový život, nové písně!Im welken Laub (German)

Gott! Eine Handvoll Blumen
keimt aus alten Krumen.

Im welken Laub, braun, altersfahl,
ruft Himmelschlüssel: „Ich - Goldesstrahl!"

Aus kahlen Ästlein, wohin ich mich neige,
flüstert Veilchen mir zu: „Ich dufte, schweige

So aus schwarzer Erde Moos, graublau,
es schmiegt sich freundlich, schau nur, schau!

Dürre Blätter, seitlich, abwärts geneigt,
als ob sich ein Rest von Leiden gezeigt.

Was immer sich durch Kälte bebt,
die alte Erde hat es durchlebt.

Und doch von neuem es keimt und singt,
brennt, donnert, treibt und klingt.

Aus welkem Laub neuer Schönheit Strauß,
tausend Blüten hebt sie heraus.

Dichter, wende doch gleich dein Auge,
lies hier, was dir zu singen tauge:

Aus altem Leid, aus Moder wieder
neues Leben, neue Lieder!
minimap