This website is using cookies

We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies on this website. 

Vrchlický, Jaroslav: Sóhaj (Povzdech in Hungarian)

Portre of Vrchlický, Jaroslav

Povzdech (Czech)

Ach ruce, ubohé ruce!
V noc prázdnou zvedáte se v muce
a kol jen stíny, stíny objímáte,
až samy klesáte a umdléváte...
Ó ruce, umdlené ruce!

Ach oči, znavené oči!
Jste uhly, z nichž slední žár skočí.
Darmo se, oči mé, namáháte,
s tou, pro niž pláte, se neshledáte!
Je dobře, když v slzách zhasínáte,
vy oči, ubohé oči!Uploaded byEfraim Israel
PublisherELTE Szláv Filológia Tanszék
Source of the quotationCseh költők antológiája
Bookpage (from–to)416
Publication date

Sóhaj (Hungarian)

Kezek, szegény kezek!
Az égbe nyúltok félve, reszketeg,
csak árnyat fogtok, árnyat, kósza vágyat,
s alélt erőtök csüggedésre bágyad,
kezek, szegény kezek!

Szemek, szegény szemek!
Ti bús zsarátnokok, kihúnyt szenek.
Hiába vágytok, mindenütt csak átok,
a kedves elment, napfényt sose láttok,
hulljon sötét könny, oltó víz reátok,
szemek, szegény szemek!Uploaded byEfraim Israel
PublisherELTE Szláv Filológia Tanszék
Source of the quotationCseh költők antológiája
Bookpage (from–to)417
Publication date

minimap