This website is using cookies

We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies on this website. 

Vrchlický, Jaroslav: Když kvetou šípky...

Portre of Vrchlický, Jaroslav

Když kvetou šípky... (Czech)

Ach Bože, kol strží a hlubokých cest
co plá tu bílých a růžových hvězd! –
To šípky kvetou! –
Jak báječné girlandy po mezích všech,
kol plotu, nad svahy omšených střech
se pletou.

Jdu samou vůní, cos ťuká mi v hruď.
Jdi, spící své štěstí ty neprobuď,
nezadá květu;
jej dotkneš se, prchne a mihne se kol
a keř je nahý a trnitý stvol
hned v létu.

Jdi tiše, po špičkách, jdi jako v snech,
kol kvésti to, bujeti, dýchati nech,
věř, není pozdě!
Jdi dále a žežhulce naslouchej spíš,
jež tóny své spouští perly jak v číš
kdes v hvozdě.

Ach bože, kol strží a hlubokých cest
co plá, není šípek, to láska jest,
jak dýchá, vnadí,
co vůní táhne po brázdách v dál,
co žežhulkou volá kdes v úkrytu skal,
je mládí –
tvé mládí!Uploaded byEfraim Israel
PublisherELTE Szláv Filológia Tanszék
Source of the quotationCseh költők antológiája
Bookpage (from–to)422
Publication date

Mikor kivirágzik a csipkebokor (Hungarian)

Egek! Utakon, meredélyen amott
Ezer csillag tüze, színe lobog!
A csipkerózsa!
Tetők mohalepte gerince felett
Girlandjuk sok keritést belepett
Pirosra.

Illatban úszni! De lám megakaszt
Most valami: Álmodat el ne riaszd
A szép virágban:
Ha megfogod, elillan, égbe lebeg,
S a bokra csupán kicsi tüskesereg,
Bár nyár van.

Csak halkan, mint álomban, lopva haladj,
Hogy rügyet és virágot fesleni hagyj.
Hidd: nincs még késő!
Csak menj, s a kakukkra hegyezd füledet:
A hangja mint gyöngy ha kehelybe pereg,
Igéző.

Egek! Ami lobog az útfeleken,
Nem csipkebokor, hanem a szerelem,
Az él s az éltet.
Mi az, minek illata szerteszalad?
Mit zeng a kakukk, mit, a szikla alatt?
Az ifjú létet,
A tiédet!Uploaded byEfraim Israel
PublisherELTE Szláv Filológia Tanszék
Source of the quotationCseh költők antológiája

minimap