This website is using cookies

We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies on this website. 

Toman, Karel: Advent

Portre of Toman, Karel

Advent (Czech)

I chodil anděl boží
v ten dlouhý truchlý advent po Cechách.
Na varhany mu větry hrály,
dveře se nad ním samy otvíraly
a provázely ho neviditelné kůry:
Rosu dejte, nebesa, shůry.

A mluvil anděl boží,
kde vešel v dům: Buď statečný a věř!
A dětem zahořely tváře
radostí, silou z nebeské té záře
a matkám i otcům spadla z prsou můra.
Aleluja, aleluja.

Tak žehnal anděl boží
a sílil mdlé. Buď statečný a věř!
Před osudem a před věčností
jest víra a statečnost nejvyšší ctností.
Všem, kdo pevně věří,
vždycky se v dálce spasné jitro šeří.Adwent (Polish)

I chodził anioł Boży
w ten długi smutny adwent po Czechach.
Na organach mu wiatry grały,
a drzwi się przed nim same otwierały
i towarzyszyły mu niewidzialne chóry:
Niebiosa spuśćcie rosę z góry.

I mówił anioł Boży,
gdy wchodził do domów: Bądź odważny i wierz.
Więc dzieciom jaśnieją już twarze
radością i mocą od niebieskiej zorzy
matkom i ojcom ciężar z piersi się osuwa.
Alleluja, alleluja.

Tak błogosławił anioł Boży
i pokrzepiał słabych. Bądź odważny i wierz.
Bo wobec losu i wiecznego Boga
najwyższe cnoty to wiara i odwaga.
Każdy, kto mocno wierzy
w oddali zawsze zbawczy ranek dostrzeże.

 
minimap