This website is using cookies

We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies on this website. 

Sova, Antonín: První koncert

Portre of Sova, Antonín

První koncert (Czech)

Již vystoup' v černém šatě bledý
a slech', jak hovor pod ním stichal,
vzduch parfémy a horkem dýchal,
sál světly hořel tmavohnědý.

Vznes' housle a již tóny spíjí
vzduch ztišený svou hloubkou plnou,
 v klavíru akord měkkou vlnou
vpad' jásavě a s energií.

Však mistr jeho, kdysi slavný,
se rozechvěn kams v chodby ztratil,
jej pocit strachu náhle zchvátil,
vzpomínal na svůj debut dávný.

Chtěl uniknouti kritik hlasu,
i potlesku i hanobení
i závisti, jež zub svůj cení,
a chce-li, do prachu rve krásu.

A zas jej v sál to pudí, žene;
jak třesou se ty ruce zvadlé! -
Zda při tom někdo na zapadlé
se jméno jeho rozpomene?

"Pomalu tak z mého díla
vzchází, roste celá zem.
V čekání je moje síla:
uslábnu, když dosáti' jsem."Das erste Konzert (German)

Sein Auftritt schon im Frack, er bleich,
und das Gemurmel hinter ihm,
die Luft voll Hitze und Parfüm,
der braune Saal beleuchtet reich.

Er hebt die Geige, Töne eilen,
rings Stille, und man hört nur sie
mit Jubeleinsatz, Energie,
Klavierakkorde wogend weilen.

Der früh Berühmte unterdessen,
er irrt durch Flur und Galerie,
sein längst vergangenes Debut,
nun fühlt er Furcht, er hat's vergessen.

Entrinnen will er allen Stimmen,
ob Beifall, ob Kritik und Neid,
der Zähne fletschte alle Zeit
und Schönheit wirft in Staub zum Schlimmen.

Doch abermals trieb's dich zum Saal,
wie zittern deine welken Hände! -
Vielleicht weiß jemand noch am Ende
den Namen des', der war einmal.

„Langsam so aus meinem Werke
geht hervor die ganze Erde.
Im Warten, da liegt meine Stärke:
Erschöpft, wenn ich's erreichen werde."
minimap