This website is using cookies

We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies on this website. 

Sládek, Josef Václav: Ubírám se z toho světa

Portre of Sládek, Josef Václav

Ubírám se z toho světa (Czech)

Ubírám se z toho světa,
už je tady po všem veta,
marné vaše naříkání,
já už tady nemám stání.

Předivně a přetajemně
ruka Páně dotkla se mě;
přistoup anděl k mému loži,
odvádí mne v město boží.

Podivně to město leží,
topole jsou místo věží,
černá zem kde vykopána,
to je k tomu městu brána.

Každého tu jíti mrazí,
ale jenom tak se vchází;
tělo u brány se nechá,
duše k Hospodinu spěchá.

Hlahol trub až zavzní k soudu,
tělo protrhne tu hroudu,
milostiv jí buď, ó Pane,
po pravici Tvé ať stane!Uploaded byRépás Norbert
PublisherVydala Městská knihovna v Praze Mariánské nám. 1, 115 72 Praha 1, podléhá licenci Creative Commons, Verze 1.0 z 10. 11. 2011.
Source of the quotationJosef Václav Sládek, Selské písně a české znělky
Bookpage (from–to)69-69

El készülök, el én innen, (Hungarian)

El készülök, el én innen,
Bevégződik, be már minden;
Semmi sem múlik síráson,
Nincs nekem itt maradásom.

Megérintett Isten ujja,
De titokzatos, de furcsa;
Ágyamhoz egy angyal álla,
Elvisz Isten városába.

Furcsa az a város nagyon,
Torony helyett nyárfa vagyon,
Fekete föld van kiásva,
Az a város bejárása.

Egy ember sem örül ennek,
Hanem azért csak bemennek;
Testük a kapuban hagyják,
Lelküket az Úrnak adják.

A végső harsonaszótól
Kiugrik a test a porból,
Irgalmas légy hozzá, Isten,
Jobbodon álljon ő is fenn!

     

-------------------------------
Az első versszak egy kissé szabadosabb fordítása:

El készülök, el én innen,
Bevégződik, be már minden;
Semmi sem múlik síráson,
Hanem csak a Nagy Sírásón.Uploaded byEfraim Israel
Source of the quotationsaját fordítás

minimap