This website is using cookies

We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies on this website. 

Sládek, Josef Václav: Szúnyogok, muslincák (Komáři in Hungarian)

Portre of Sládek, Josef Václav
Portre of Israel Efraim

Back to the translator

Komáři (Czech)

Jsou srdce těžká, která v žití šeru
jen mezi hvězdami kdes najdou družky;
jsou ta, jimž stačí lesk barevné stužky,
a skáčou přes ni jako v Gulliveru.

A veselá to podívaná věru,
jak na velbloudy rostou malé mušky
a vypínají v slunci křídla, růžky
a vždycky udělají karriéru!

Jen tiše, zvolna, nikde přímé slovo; –
však Fortunu si za šos chytnou zdrávi.
Co do těch srdcí těžších nad olovo!

to Somnambuly, Don Quijoti bludní:
ti utonou jako ten kámen v studni,
a komár pluje na stebélku trávy.Uploaded byEfraim Israel
PublisherELTE Szláv Filológia Tanszék
Source of the quotationCseh költők antológiája
Bookpage (from–to)356
Publication date

Szúnyogok, muslincák (Hungarian)

Van nehéz szív, s az, az éjbe kiverten,
csak a csillagok közt találna társra;
másnak elég egy rendjel csillogása,
azért ugorna, mint a Gulliverben.

Nevettemben a könnyem is kiserken,
ha lelek szúnyoglepte dromedárra:
mindnek a csápja, szárnya égre tárva,
s már várja is mindet a karrier fenn.

Csak halkan, csak nyíltan sohase szóljon,
csak Fortunát ragadja csápja vállon.
Mit neki szív, mely nehéz mint az ólom!

Mit neki alvajárók, Don Quijoték!
Elnyeli a víz az efféle kópét –
szúnyog, muslinca úszik szalmaszálon.Uploaded byEfraim Israel
PublisherELTE Szláv Filológia Tanszék
Source of the quotationCseh költők antológiája
Bookpage (from–to)357
Publication date

minimap