This website is using cookies

We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies on this website. 

Sládek, Josef Václav: Jak štěp u cesty polem

Portre of Sládek, Josef Václav

Jak štěp u cesty polem (Czech)

Jak štěp u cesty polem
je ruka sedlákova;
tam trhá, kdo jde kolem,
a štěp zas rodí znova.
 
A naše tuhé šíje
jsou jako kleče pluhu;
čím hloub v zem přitlačí je,
tím víc to setbě k duhu.
 
A srdce, plná síly,
jak hluboká jsou studna;
krev od věků z ní pili,
a po dnes nejsou u dna!
   

---------------------

Megjegyzés:

duh-u m. jen ve spoj. sloužit, jít k duhu svědčit, prospívatpráce na poli mu šla k duhu

(Slovník spisovného jazyka českého)



Uploaded byRépás Norbert
PublisherVydala Městská knihovna v Praze Mariánské nám. 1, 115 72 Praha 1, podléhá licenci Creative Commons, Verze 1.0 z 10. 11. 2011.
Source of the quotationJosef Václav Sládek, Selské písně a české znělky
Bookpage (from–to)12-12

minimap