This website is using cookies

We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies on this website. 

Skácel, Jan: Dal: Milyen a harmat? (Píseň o rose in Hungarian)

Portre of Skácel, Jan
Portre of Israel Efraim

Back to the translator

Píseň o rose (Czech)

a je to prosté jako zázrak
a jako věčnost ve chvíli
kdy zase znovu nebudeme
jako jsme předtím nebyliUploaded byEfraim Israel
PublisherBlok, Brno
Source of the quotationDávné proso

Dal: Milyen a harmat? (Hungarian)

mint a csodák oly egyszerű az
és mint az időtlen idők
amikor újra nem leszünk majd
amint nem voltunk azelőttUploaded byEfraim Israel
Source of the quotationsaját fordítás

minimap