This website is using cookies

We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies on this website. 

Seifert, Jaroslav: The Year 1934 (Rok 1934 in English)

Portre of Seifert, Jaroslav

Back to the translator

Rok 1934 (Czech)

Na šumné mládí
vzpomenout je krásné.
Jen řeka nestárne.
Větrný mlýn se zhroutil
a větry rozmarné
hvízdají bezstarostně.

I kříž tu zůstal tklivý.
Věneček z chrp jak hnízdo bez ptáků
má Kristus na rameni
a žába v rákosí se rouhá.

Smiluj se nad námi!
Nadešel hořký čas
na březích sladkých řek,
dva roky jsou už prázdné fabriky
a řeči hladu učí se tu děti
na klíně matek.

A ještě jejich smích
pod vrbou zvoní, teskně mlčící
v svém stříbře.

Šťastnější stáří ať nám připraví
než my jim dětství![1][1] Poesie 1934. Osm básní. Devátý neprodejný soukromý tisk Kmene, klub nakladatelů v Praze, věnovaný účastníkům přednášky F. X. Šaldy O české poesii, pořádané 9. října 1934. Nestránkováno.Uploaded byRépás Norbert
PublisherNakladatelství LABYRINT, ISBN: 80-85935-17-1 (1. vydání originálu: 1936)
Source of the quotationRuce Venušiny (Elektronická verze – Borovička, Lukáš. Praha 2004.)
Bookpage (from–to)12-12
Publication date

The Year 1934 (English)

The happiness of youth
is pleasant to remember.
Only the river doesn’t age.
The windmill has collapsed,
capricious winds
are whistling, unconcerned.

A touching wayside cross remains.
A cornflower wreath like a nest without birds
upon Christ’s shoulder,
and a frog blaspheming in the sedge.

Have mercy upon us!
A bitter time has come
to the banks of sweet rivers,
two years the factories have stood empty
and children learn the language of hunger
at their mothers’ knees.

And still their laughter rings
under the willow sadly silent
in its silver.

May they give us a happier old age
than the childhood we’re giving them!Uploaded byRépás Norbert
PublisherCatbird Press, ISBN-10: 0945774397
Source of the quotationThe Poetry of Jaroslav Seifert
Bookpage (from–to)43-43
Publication date

minimap