This website is using cookies

We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies on this website. 

Sabina, Karel: Plavba utopencova

Portre of Sabina, Karel

Plavba utopencova (Czech)

Ve vlnách se jinoch tiše plaví,
Dál a dále, jak se řeka vine;
Oblak nad ním vlaje popelavý,
K zástavce hráz zelená mu kyne;
Ve vlnách se jinoch tiše plaví.

Mrtvéť oko jeho, tvář je bledá;
Netáže se vod, kam jej zanesou:
Orel ve výsostech kořist hledá,
Po lukách se rosné perly třesou –
Oko jeho mrtvé, tvář je bledá.

Ve večerní se potápí záři
Rozlité po vodách; – sám však neví,
Poblesk že pohrává jeho tváří;
S ním i žal, jejž líce vpadlé jeví,
Ve večerní se potápí záři.

Jakýž k té smrti jej los odsoudil?
Láska vytržence oklamala?
Či k sobě šílence tok přiloudil?
Zoufalost jej v objetí vln hnala?
Jakýž k té jej smrti los odsoudil?

Voda tělo na břeh vyhodila;
K nebi umrlým pozírá zrakem.
Neví, kam jej vlna položila,
Netouží za vzcházejícím mrakem –
Voda tělo na břeh vyhodila.

Kdo jej zná? Proň-li kde srdce pláče?
Dravci jen ho křikem oblétají,
Kolem bublina vesele skáče,
Větři s vlasem utopence hrají;
Kdo jej zná? Proň-li kde srdce pláče? –Uploaded byEfraim Israel
PublisherELTE Szláv Filológia Tanszék
Source of the quotationCseh költők antológiája
Bookpage (from–to)132-134
Publication date

A vízbefúlt (Hungarian)

Ifjú ember úszik lassan, szépen,
Egyre le, kanyarodik az árral.
Fönt hamuszín felleg zászlóképpen,
Pihenőnek zöld gát martja várja;
Ifjú ember úszik lassan, szépen.

Szeme holt, az arca színe szürke,
Nem kérdi a víztől, merre tarthat,
Sas iramlik zsákmányt égen űzve,
Zöld mezőkön csillogó a harmat –
Szeme holt, az arca színe szürke.

Elnyeli az alkony ragyogása
Vizek színén – és nem tudja mégse:
Tükröződés minden arcvonása.
Bánatát, mi homlokára vésve,
Elnyeli az alkony ragyogása.

Milyen sors ítélte ily halálra?
Szerelemnek lett ez tán a bére?
Őrületben hívta folyam ágya?
Kétségb’esés veté víz ölére?
Milyen sors ítélte ily halálra?

Testét kiveté a víz a partra,
Holt szemét az égboltra mereszti,
Nem sejti, a hullám hova rakta,
Nem vágyik a felhők után menni –
Testét kiveté a víz a partra.

Van-e valahol, ki visszasírja?
Csak a dögmadár rikolt fölötte,
Testét víg buborék-raj borítja,
Haját kósza szél kuszálja össze.
Van-e valahol, ki visszasírja?Uploaded byEfraim Israel
PublisherELTE Szláv Filológia Tanszék
Source of the quotationCseh költők antológiája
Bookpage (from–to)133-135
Publication date

minimap