This website is using cookies

We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies on this website. 

Orten, Jiří: Tudom... (Vím... in Hungarian)

Portre of Orten, Jiří

Vím... (Czech)

Vím, kdosi přijít má.
Světlo anebo tma.
Za lásky zrezivělý západ
budu snad moci tiše chápat
a odpouštěti krutým svým.
Bolí to, když se uzdravím.
Bolí to, když se neuzdravím.
Jsem ponížený tam, kde slavím.
Jsem ztracen v říši ztracených.
Krvácím v sobě, žiji v nich.

Jen skrze trýzeň k míru dojít,
neopíti se, neopojit,
čekat, kde nikdo nečeká,
na jediného člověka,
jenž ještě přijít má
se světlem, v němž je tma.Uploaded byEfraim Israel
Source of the quotationhttp://www.ondrikovo.cz/basneort.php#vim

Tudom... (Hungarian)

Tudom, hogy majd valaki jön.
Homály vagy fényözön.
A szeretet rozsdás nyugatja
tán csendesen értenem adja
és megbocsátanom.
Fáj, hogyha gyógyulok, nagyon.
Fáj megnemgyógyulásom.
Ünnepnapom a megaláztatásom.
Az elveszettek között elveszek,
Vérzek belül, az életem: ezek.

A kínon túl ott vár a béke,
nem nézni pohár fenekére,
várni, hol senki várni nem mer,
hogy eljön az egyetlen ember,
kinek még el kell jönni - várj,
kezében fény, fényben homály.Uploaded byEfraim Israel
Source of the quotationsaját fordítás

minimap