This website is using cookies

We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies on this website. 

Nezval, Vítězslav: Obituary knell for Otokar Březina (Smuteční hrana za Otokara Březinu in English)

Portre of Nezval, Vítězslav
Portre of Pinkava , Václav Z. J.

Back to the translator

Smuteční hrana za Otokara Březinu (Czech)

Když ztratil v smrti duch svůj uzamčený kruh
jímž chrání Věčný Bůh svou Modrou Katedrálu
jde v třpytu zlatých much stín rakve plné stuh
vstříc spánku bez předtuch jak svaté lázni Grálu

Kněz klečí v modlitbách a jak by chřestil hrách
při dlouhých nešporách za růžencové hrany
ho jímá dlouhý strach a zbožně líbá prach
Král leží na márách ve dveřích u dvorany

Je bez nástupce Král jak by se průvod bral
a beze slova štkal pod tíhou kruté rány
měsíc jak svatý Grál se světlem rozehrál
a hrana hučí dál na všecky čtyři strany

Je opuštěný trůn v smutečním smyku strun
králové bez korun se rozpadají v prachu
a světlo sedmi lun jež hlídá texty run
se tříští nad portál a uhasíná v strachu

Je bez nástupce Král jak by se posel bral
a těžce vrávoral stín koně smrti kluše
v korunovační sál kde jak by duhou hrál
se vznáší svatý Grál z hvězd básníkovy duše
 Uploaded byEfraim Israel
Source of the quotationhttp://blisty.cz/art/29893.html

Obituary knell for Otokar Březina (English)

When in death lost the soul encircling closed and whole
by which God ever holds his Temple Blue becalming
in golden gnat-swarm shoal the coffin’s ribboned scroll
to its sleep heedless goal by holy Grail embalming

The priest prays on his knees as bone dry rattling peas
by lengthy vesper pleas the rosaries are tolling
possessed by drawn out fears godly dust kissing sees
the royal bier appeased by the quad gate extolling

The King is without heir though long processions share
a sobbing silent care struck down by blow unseemly
the lunar Grail is there and light now plies the prayer
and tolling everywhere to all four corners dimly

Now the throne vacant owed to heartstrings mournful bowed
as crownless king’s heads slow now into dust are crumbling
the septilunar glow that guards the runes bestowed
caught on the portal’s snare fades out in scattered tumbling

The King is without heir so whither herald, where
to heavy shadowed go on death’s horse loping doleful
in coronation’s bare hall sparkling rainbowed flair
the holy Grail in air bestarred by poet soulfulUploaded byRépás Norbert
Source of the quotationhttp://www.vzjp.cz/blinks.htm

minimap