This website is using cookies

We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies on this website. 

Nezval, Vítězslav: To the night (Noci in English)

Portre of Nezval, Vítězslav
Portre of Pinkava , Václav Z. J.

Back to the translator

Noci (Czech)

Noc vyrojila zlatý úl nad sady večerů
nad věžičkami katedrál a atelierů
a mocné hráze z porfyru a gigantická děla
se rozléhala v nádvořích jež lunou zkameněla
třesk oken hukot paláců a heraldický prach
se třepil v mřížích kapliček jak slunce na márách
ze stonásobných arkýřů zněl černý hukot pián
a průvod bílých jeptišek se ztrácel v květech lian
Zněl zvonek klinkal ospale a bez přestání bušil
já neviděl jsem všech těch krás jež po slepu jsem tušil
jak somnambul jenž běduje nad oceány vod
když potácí se po střechách kde blýská hromosvod
kde občas růže vybuchne jak oslnivý granát
nad gondolami Benátek nad hermelinem Granad
za pršky hustých olejů jež třísní záři skel
za pršky rezed slaměnek jež třísní hvězdný pel
bez harfového chorálu bez vyzvánění zvonů
ty oči plné reflexu jak střepy chalcedonů

I já té noci vyšel jsem jak tulák na svou pěst
a nechal jsem se zasypat tím horkým pískem hvězd
noc vyzváněla tropicky jak nemilostná hrana
noc průvod rakví bez bubnů noc marná karavana

Kdo zhasil světla v zahradách a záři nad městy
kdo rozžal rubínový knot nad ložem nevěsty
kdo způsobil že vyje pes na drnu křižovatek
kdo způsobil ten nevěrný a hrůzyplný zmatek
kdo navrstvil snop po snopu kdo snil tak tragicky
kdo nalil do měsíce krev že stříká magicky
kdo rozlil černý kahanec kdo modrou lampu bere
kdo skryt za černou oponou zpívá své miserere

Ach to jsi ty má nevěrná a bezútěšná noci
balzamovaná milenko jež voníš po ovoci
krvavá můro červánku stíne jejž zabil sok
zdechlino v svitu měsíce drásající svůj bok
tvé hašišové bradavky ční do prorockých visí
tvůj hlas je rozbit ozvěnou jež vzdouvá se a mizí
ty loutno smrti třpytící se v parném orchestru
tebe mne daly sudičky v kolébce za sestru

Můj spánek třeští po střechách jak hysterická žena
a umíráček bije dál jak motiv z Beethovena
mé tiché bdění omdlívá jak žena při lásce
ach usíná však pádí dál ve zlaté ohlávce
do karmínových prérií do země Lotofagů
do korálové zahrady do proscenia magů

Noc vyrojila zlatý úl nad sady večerů
nad věžičkami katedrál a atelierů
hvězdy se třásly tropicky jak nemilostná hrana
noc průvod rakví bez bubnů noc marná karavanaUploaded byRépás Norbert
Publisher© 2003-2016 Český-jazyk.cz
Source of the quotationhttp://www.cesky-jazyk.cz/cjl/

To the night (English)

The night swarmed out its golden hive on evening orchard blooms
above the tall cathedral spires and artists’ studio rooms
and battlements porphyrical and massive cannons vied
resounding round the courtyards that the moon had petrified
the rattling panes and palace booms heraldic dust of years
shimmered in chapel lattices like sunlight frayed on biers
from arcade windows hundred-fold the dark pianos thralling
and nuns all white in promenade white-flowered vines out-palling
A little bell rang sleepy tolling with incessant beating
and I too blind to see the joys unseen did feel them fleeting
grieving like some somnambulist over the waste of ocean
by lightning rod on rooftop glimpsed in staggered swaying motion
where the rosette at times explodes a dazzling hand grenade
over Venetian gondolas Granada ermine laid
for spattering of heavy oils on radiant window glass
for spattering the immortelles’ mignonette starlight dust
devoid of the chorale of harps devoid of peeling bells
reflected light chalcedony shard like in eyes up-wells

I wandered out into that night alone none close at hand
letting myself be showered by the searing starlight sand
night sang out warmly tropical that knell’s unsparing span
night train of coffins without drums night senseless caravan

Who doused the lights in gardens and the towns’ glow overhead
who lit the ruby wick above the bridal wedding-bed
who made the dog to howl and wail upon the crossroad’s gorse
who did that wild bewilderment and faithless furor cause
who piled the wheat-sheaves top-to-top who did so tragic dream
who filled the moon with blood to make its magic crimson beam
who toppled the black burner took the blue lamp without asking
who sings their miserere past the black drop-curtain’s masking

Oh it is you my night untrue disconsolate unfeeling
my embalmed lover redolent of scented fruit appealing
you bloodied moth of dusky skies you shadow rival-killed
you cadaver by lunar light flank laceration spilled
your hasheesh coloured papillae though prophets’ visions straining
your voice by echo torn up-welled before its far-off waning
you lute of death so shimmering in humid orchestration
you are my cradle sister at the fates’ own dedication

My sleep like wench hysterical veers on its rooftop mission
the bell tolls on a theme for a Beethoven composition
my silent vigil fainting like a woman love-borne gushing
ah falling into sleep yet in gold halter forward rushing
into the carmine prairie distant lands of Lotus-phages
into the coral gardens front of house of stage-lit mages

The night swarmed out its golden hive on evening orchard blooms
above the tall cathedral spires and artists’ studio rooms
the stars in fever tropical rang out the death-knell’s span
night train of coffins without drums night senseless caravanUploaded byRépás Norbert
Source of the quotationhttp://www.vzjp.cz/blinks.htm

minimap