This website is using cookies

We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies on this website. 

Neruda, Jan: The ballad of the black lake (Romance u černém jezeře in English)

Portre of Neruda, Jan
Portre of Pinkava , Václav Z. J.

Back to the translator

Romance u černém jezeře (Czech)

Tak tichá voda, hluboká a k smrti smutná!
Les kolem tichý, temný jako myrta rmutná,
břeh zadřímlý a po něm mech jen roste hnědý,
a je-li v mechu květ, je jako z vosku bledý.
Zde nezní včelek šum, zde není zpěvný pták,
jen šedý dravec někdy v prázdné výši kráče,
a zní to v ozvěnách hor kolem truchle tak,
jak v dáli náhlý škytot z dušeného pláče.

Můj zrak, sny opleten, se v černou vodu vrývá –
ta nezměřená tůň, ta něco dole skrývá!
Snad česká pohádka tam, z krajův vyhoštěná.
Snad dávných bohů kruh ta kryje sklená stěna.
Snad dlí tam českých našich hrdin slavný tem –
Vy bohorovní, úžasní Vy hrdinové,
již na Vás zapomněla sirá česká zem
a zapomnělo všechno pokolení nové!

Ti kdyby zaplakali pro národu hoře,
to černé jezero by vzrostlo v černé moře,
ti kdyby z živých prsou vzdechli, pozaštknuli,
svým vzdechem jezero by z břehů vymrsknuli!
Ach nekliden je asi pod vodami sen
a porván vzdechy těch, již spolu dole leží,
však jsou to umrlců již tiché vzdechy jen,
a povrchem to jako lehký mrazík běží.

Snad podsvětí nás všech zde v podjezerním šeru.
Já zíral k horám kdysi v letním pološeru
a zřel, že lesní strání, hlubnou v skalách slují
kés divné postavy jak voje sestupují.
Ne lidské podoby, jen proutky mlhy spíš
skrz kmeny tiskly se a s větve k větvi nesly,
než oko dostřehlo, již byli blíž a níž,
až jako šedý oblak na hladinu sklesly.

Ach smrt jich sílá denně od živoucích stolů,
že nestačí noc celá k podsvětí jim dolů,
a ranní hodiny když bílé světlo tkají,
ty zbylé stíny v lesy kol se utíkají.
Ba kdykoli jsem vstoup' v těch černých lesů lem,
hned divné šepoty jsem slýchal v krokův ruchu
a v náhle nepokojných tepnách cítil jsem,
že na mne z tmavých houštin zírá oko duchů.

Jen nahni se a zři ty hnědé rostlin nitě,
jak pod vodou se předou v pestře krásné sítě –
tam musí něco být, v té vodě nezčeřené,
a musí se cos krýt v té tůni nezměřené!
Jak lehký byl by skok, jak měkký dolů pád,
a člověk přistoup' by ku čárných bájů kolu –
já vím, já pevně dím: tam musí něco spát,
tam musí něco být – a mne to táhne dolů.
Uploaded byRépás Norbert
Publisher© 2003-2016 Český-jazyk.cz
Source of the quotationhttp://www.cesky-jazyk.cz/cjl/

The ballad of the black lake (English)

Water so sullen still, so deep and deathly doleful!
The forest quiet round, dark as the myrtle woeful,
around the slumbering banks only moss, umber, growing,
and any flower therein, mere waxy pallor showing.
There is no hum of bees, no songbird heard to sing,
only a falcon grey somewhere high up caw-screeching,
from cliffs around like grief of mourning, echoing,
as from afar a sob of stifled cries, beseeching.

My sight, dream tangle-snared, into black water drilling –
of that unfathomed tarn, something deep down concealing!
Perhaps Czech lore is here, a tale from green shires banished.
Or moot of ancient gods, hid by the cliff-face, vanished.
Perhaps the resting place of our Czech heroes, famed –
You god-like heroes, you, of bravery legendary,
quite overlooked by now in the lands Czechs have claimed
and remembered by all your new descendants? Nary!

For if those were to cry out for this troubled nation,
then that black lake would rise up to be a black ocean,
if from still living breast they were to whimper, sighing,
that sigh would lift that lake from its banks, send it flying!
Oh restless surely is that underwater sleep
torn with the sighs of those who lie down there assembled,
but they are dead men now, and their sighs feebly creep
up to the surface; stirred as with a breeze, soft trembled.

Perhaps our underworld is down there, inundated.
Once, looking at the peaks, as summer light abated
I saw, down wooded slopes, out of the cave there gaping,
some figures strange in droves descending like a draping,
not of a human shape, just strands of mist and those
between the tree-trunks squeezed and branch to branch down-weighed,
before the eye could aim they came approaching close,
till, like a mist-cloud, grey, on the lake surface splayed.

Oh, death sends such a throng from living feasts, such slaughter,
that the whole night’s too short, to cross that final water,
and with the morning hours, bright white light weave a skimming,
those spectral shadows flee into the forests, brimming.
Aye whenever I’ve stepped into those forests dark,
I’ve always heard strange whispers with my own footfall walking
and in my uneasy veins I suddenly felt it, stark,
those spectral stares, myself from sombre thickets stalking.

Just lean and look beneath, see the brown growing stranding,
under the water spun, for diverse nets outstanding –
there must be something there, in water so impassive,
something therein concealed in depths unfathomed, massive!
How easy it would be to dive, descending deep,
one could get closer, find the magic lore there reckoned –
I know, for certain know: there’s something there, asleep,
something is surely there – and I’m toward it beckoned.”Uploaded byRépás Norbert
Source of the quotationhttp://www.vzjp.cz/blinks.htm

minimap