This website is using cookies

We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies on this website. 

Mácha, Karel Hynek: Máj (6.), 4. zpěv

Portre of Mácha, Karel Hynek

Máj (6.), 4. zpěv (Czech)

 Krásný máj uplynul, pohynul jarní květ,
 a léto vzplanulo; - pak letní přešel čas,
 podzim i zima též - i jaro vzešlo zas;
 až mnohá léta již přenesl časů let.
 

 Byl asi sedmý rok, poslední v roce den;
 hluboká na něj noc. - S půlnocí nový rok
 právě se počínal. V vůkolí pevný sen,
 jen blíže jezera slyšeti koně krok.
 Mého to koně krok. - K městu jsem nocí jel;
 a přišed k pahorku, na němž byl tichý stán
 dávno již obdržel přestrašný lesů pán,
 poprvé Viléma bledou jsem lebku zřel.
 Půlnoční krajinou, kam oko jen dosáhlo,
 po dole, po horách, lesy, jezerem, polem,
 co příkrov daleký sněhu se bělmo táhlo,
 co příkrov rozstřený - nad lebkou i nad kolem.
 V hlubokých mrákotách bledý se měsíc ploužil,
 časem zněl sovy pláč, ba větru smutné chvění,
 a větrem na kole kostlivce rachocení,
 že strach i ňádra má i mého koně oužil.
 A tam, kde města stín, v cvál poletěl jsem s koněm,
 i po kostlivci jsem hned druhý den se tázal:
 starý mi hospodský ku pahorku ukázal,
 a - již jsem dříve psal - smutnou dal zprávu o něm.
 

 Pak opět žití běh v šírý mě vedl svět,
 mnohý mě bouřný vír v hluboký smutek zchvátil;
 leč smutná zpráva ta vzdy vábila mě zpět,
 až s mladým jarem jsem ku pahorku se vrátil.
 S západem slunce jsem tam na pahorku seděl,
 nade mnou kolo - kůl - kostlivec - lebka bledá;
 smutným jsem okem v dál krajiny jarní hleděl,
 až tam, kde po horách mlha plynula šedá.
 

 Byl opět večer - první máj -
 večerní máj - byl lásky čas;
 hrdliččin zval ku lásce hlas,
 kde borový zaváněl háj.
 O lásce šeptal tichý mech,
 květoucí strom lhal lásky žel,
 svou lásku slavík růži pěl,
 růžinu jevil vonný vzdech.
 Jezero hladké v křovích stinných
 zvučelo temně tajný bol,
 břeh je objímal kol a kol,
 co sestru brat ve hrách dětinných.
 A kolem lebky pozdní zář
 se vložila, co věnec z růží;
 kostlivou, bílou barví tvář
 i s pod bradu svislou jí kůží.
 Vítr si dutou lebkou hrál,
 jak by se mrtvý z hloubi smál.
 Sem tam polétal dlouhý vlas,
 jejž bílé lebce nechal čas,
 a rosné kapky zpod se rděly,
 jako by lebky zraky duté,
 večerní krásou máje hnuté,
 se v žaluplných slzách skvěly.
 

Tak seděl jsem, až vzešlá lůny zář
 i mou i lebky té bledší činila tvář,
 a - jako příkrovu - bělost její rozsáhlá
 po dole - po lesích - po horách, v dál se táhla.
 Časem se zdaleka žežhulčino volání
 ještě v dol rozléhá, časem již sova stůně;
 z vůkolních dvorů zní psů výtí i štěkání.
 Vkol suchoparem je koření líbá vůně,
 pahorkem panny jsou slzičky zkvétající.
 Tajemné světlo je v jezera dálném lůně;
 a mušky svítivé - co hvězdy létající -
 kol kola blysknavé u hře si kola vedou.
 Časem si některá zasedši v lebku bledou,
 vbrzku zas odletí co slza padající.
 

 I v smutném zraku mém dvě vřelé slzy stály,
 co jiskry v jezeru, po mé si tváři hrály;
 neb můj též krásný věk, dětinství mého věk
 daleko odnesl divoký času vztek.
 Dalekoť jeho sen, umrlý jako stín,
 obraz co bílých měst u vody stopen klín,
 takť jako zemřelých myšlenka poslední,
 tak jako jméno jich, pradávných bojů hluk,
 dávná severní zář, vyhaslé světlo s ní,
 zbortěné harfy tón, ztrhané strůny zvuk,
 zašlého věku děj, umřelé hvězdy svit,
 zašlé bludice pouť, mrtvé milenky cit,
 zapomenutý hrob, věčnosti skleslý byt,
 vyhasla ohně kouř, slitého zvonu hlas,
 mrtvé labutě zpěv, ztracený lidstva ráj,
 to dětinský můj věk.
                                    Nynější ale čas
 jinošství mého - je, co tato báseň, máj.
 Večerní jako máj ve lůně pustých skal;
 na tváři lehký smích, hluboký v srdci žal.
 Vidíš-li poutníka, an dlouhou lučinou
 spěchá ku cíli, než červánky pohynou?
 Tohoto poutníka již zrak neuzří tvůj,
 jak zajde za onou v obzoru skalinou,
 nikdy - ach, nikdy! To budoucí život můj.
 Kdo srdci takému utěchy jaké dá?
 Bez konce láska je! - Zklamánať láska má!
 

 Je pozdní večer - první máj -
 večerní máj - je lásky čas;
 hrdliččin zve ku lásce hlas:
 "Hynku! - Viléme!! - Jarmilo!!!"

- - - - - - - - - - - -

Poznamenání

Intermezzo I.

"Jenž na stráži, co druzí spí" atd.

Bylo pozdě na noc, kdy při pohřbu jednoho z svých přátel přítomen, byl jsem na hřbitově staroměstském. Hrobník spuštěnou rakev zemí zasypaje: "Dnes již žádného nepřivezou," pravil, "může státi dnes na stráži." Na dotazování své obdržel jsem nasledující ponaučení.

Jest mezi sprostým lidem pověra, že poslední na jistý hřbitov pohřbený přes noc na stráži hřbitova toho státi musí, a to sice každou noc, po celý ten čas, až opět jiný zde pohřben bývá, který pak na jeho místo nastoupí. Takže žádný hřbitov nikdy bez strážce není a že tím způsobem na hřbitově malé osady mrtvý po kolik třeba let na stráži stojí.


 Uploaded byEfraim Israel
Source of the quotationhttp://babel.mml.ox.ac.uk

May 4. (English)

Beautiful May is passed, withered the bloom of Spring;
The summer fire burns high, wanes, and as soon is gone,
Autumn, and winter after; another Spring comes on,
As time bears off the years on its unresting wing.

The seventh year it was, the seventh year's last day;
Deep on it lay the night, and with the midnight chime
A new year would be born. The cold earth dreaming lay.
Lone hoof-beats by the lake troubled the silent time.
I was that wayfarer, bound for the town by night,
Led by chance to the mound, where, long ago at rest,
The dreaded Forest King lingered a quiet guest;
There first I saw Vilem- a bare skull glistening white.
There in the midnight land, far as the eye's reach ranging,
Through valleys, over hills, by forest, lake and meadow,
A wide, white pall of snow lay level and unchanging,
Over the skull and wheel-all white without a shadow.
Deep clouds hemmed in the moon, which seemed to droop and sicken;
Sometimes the weird owl cried, ever the sad wind's shaking
Plucked at the wheel above, and set the loud bones quaking,
So that my horse and I with panic dread were stricken.
Forward I spurred in fear, there where the safe town hailed me,
And asked what wheel, what bones were these which grimly grew there,
The old innkeeper told the story all men knew there-
The story I have told-and on that wheel impaled me.

Far I went through the world-and the world has enough of pain,
Many a storm of heart blew over me and bled me;
But still this old, worn woe beckoned me back again,
Till in a young Spring season home to the mound it led me.
Under the stake I sat, just as the sun descended,
Under the wheel which bore the skeleton and skull there,
Gazing sad-eyed on Spring, whose cup was fair and full there,
Even to the misty rim where earth and heaven blended.

Evening once more, the first of May-
The twilit May-the time of love.
Meltingly called the turtle-dove,
Where rich and sweet the pinewoods lay.
Whispered of love the mosses frail,
The flowering tree as sweetly lied
The rose's fragrant sigh replied
To love-songs of the nightingale.
The lake within the dark woods straying
Softly complained a secret pain,
By circling shores embraced again
As brother sister in their playing.
About the head the sunset bright
Lay like a wreath of roses growing,
Gilding the bony face with light,
On fretted skin and white jaw glowing.
In the hollow skull the breezes sped
As if grim laughter mocked the dead,
and lifted lightly here and there
What time had left of his long hair;
Beneath his brows the dewdrops borrow
The sunset light, as if, discerning
The evening beauty of May's returning,
His dead eyes brim with tears of sorrow.

There I sat on, until the young moon's light
Blanched both my face and his with rays as pale as bright;
Now like a snowy pall its whiteness spreads before him
Over the vales and woods to the distant hills that bore him.
Sometimes from far away the cuckoo's greeting sounds here,
Flung from the flowering vale, sometimes the owl's grave warning;
From many a farmyard near the bark of dogs rebounds here;
Out of the dust arises a sweet incense of mourning,
The little tears of the Virgin upon the hill are flowering,
Deep in the heart of the lake a secret light is burning;
And the fireflies, shooting stars, about the wheel are showering,
Glittering in their play, touching the pale skull brightly,
Lighting to launch again, and launch again ac lightly,
Like fiery falling tears, all his spent tears embowering.

And in my grieving eyes two hot tears rise and break,
Glittering down my cheeks as sparks play in the lake;
For my young years, mine too, my childhood golden-gay,
Time in its headlong flight has seized and borne away.
Far is that lost dream now, a shadow no more found,
Like visions of white towns, deep in the waters drowned,
The last indignant thoughts of the defeated dead,
Their unremembered names, the clamour of old fights,
The worn-out northern lights after their gleam is fled,
The untuned harp, whose strings distil no more delights,
The deeds of time gone by, quenched starlight overhead,
Heresy's pilgrimage, the loving, lovely dead,
The deep, forgotten grave, etrnal board and bed,
The smoke of burned-out fires, the scattered bell's chime—
Like the song of dead swam, like Eden snatched away,
So is my childhood time—
But what of following time?
My youth, alas, my youth! My season and song are May!
An eventide of May on a rocky, desolate shore:
Light laughter on the lips, deep grief in the heart's core.

See you the pilgrim there, hastening on his quest
Through the long, sunset fields, beneath the dimming west?
Strain your eyes as you will, the end you cannot see,
As over the edge of vision he falters and finds no rest.
Never-ah, never! And this is all life offers me!
Comfort? Who comforts me? What charm this heart can move?
Love is without an end!—And bitter is my love!

Late evening, on the first of May—
The twilit May-the time of love—
Meltingly calls the turtle-dove:
“Hynek! Vilem! Ah, Jarmila!!!”Uploaded byP. T.
Source of the quotationhttp://www.lupomesky.cz

minimap