This website is using cookies

We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies on this website. 

Mácha, Karel Hynek: Máj (6.), 4. zpěv

Portre of Mácha, Karel Hynek

Máj (6.), 4. zpěv (Czech)

 Krásný máj uplynul, pohynul jarní květ,
 a léto vzplanulo; - pak letní přešel čas,
 podzim i zima též - i jaro vzešlo zas;
 až mnohá léta již přenesl časů let.
 

 Byl asi sedmý rok, poslední v roce den;
 hluboká na něj noc. - S půlnocí nový rok
 právě se počínal. V vůkolí pevný sen,
 jen blíže jezera slyšeti koně krok.
 Mého to koně krok. - K městu jsem nocí jel;
 a přišed k pahorku, na němž byl tichý stán
 dávno již obdržel přestrašný lesů pán,
 poprvé Viléma bledou jsem lebku zřel.
 Půlnoční krajinou, kam oko jen dosáhlo,
 po dole, po horách, lesy, jezerem, polem,
 co příkrov daleký sněhu se bělmo táhlo,
 co příkrov rozstřený - nad lebkou i nad kolem.
 V hlubokých mrákotách bledý se měsíc ploužil,
 časem zněl sovy pláč, ba větru smutné chvění,
 a větrem na kole kostlivce rachocení,
 že strach i ňádra má i mého koně oužil.
 A tam, kde města stín, v cvál poletěl jsem s koněm,
 i po kostlivci jsem hned druhý den se tázal:
 starý mi hospodský ku pahorku ukázal,
 a - již jsem dříve psal - smutnou dal zprávu o něm.
 

 Pak opět žití běh v šírý mě vedl svět,
 mnohý mě bouřný vír v hluboký smutek zchvátil;
 leč smutná zpráva ta vzdy vábila mě zpět,
 až s mladým jarem jsem ku pahorku se vrátil.
 S západem slunce jsem tam na pahorku seděl,
 nade mnou kolo - kůl - kostlivec - lebka bledá;
 smutným jsem okem v dál krajiny jarní hleděl,
 až tam, kde po horách mlha plynula šedá.
 

 Byl opět večer - první máj -
 večerní máj - byl lásky čas;
 hrdliččin zval ku lásce hlas,
 kde borový zaváněl háj.
 O lásce šeptal tichý mech,
 květoucí strom lhal lásky žel,
 svou lásku slavík růži pěl,
 růžinu jevil vonný vzdech.
 Jezero hladké v křovích stinných
 zvučelo temně tajný bol,
 břeh je objímal kol a kol,
 co sestru brat ve hrách dětinných.
 A kolem lebky pozdní zář
 se vložila, co věnec z růží;
 kostlivou, bílou barví tvář
 i s pod bradu svislou jí kůží.
 Vítr si dutou lebkou hrál,
 jak by se mrtvý z hloubi smál.
 Sem tam polétal dlouhý vlas,
 jejž bílé lebce nechal čas,
 a rosné kapky zpod se rděly,
 jako by lebky zraky duté,
 večerní krásou máje hnuté,
 se v žaluplných slzách skvěly.
 

Tak seděl jsem, až vzešlá lůny zář
 i mou i lebky té bledší činila tvář,
 a - jako příkrovu - bělost její rozsáhlá
 po dole - po lesích - po horách, v dál se táhla.
 Časem se zdaleka žežhulčino volání
 ještě v dol rozléhá, časem již sova stůně;
 z vůkolních dvorů zní psů výtí i štěkání.
 Vkol suchoparem je koření líbá vůně,
 pahorkem panny jsou slzičky zkvétající.
 Tajemné světlo je v jezera dálném lůně;
 a mušky svítivé - co hvězdy létající -
 kol kola blysknavé u hře si kola vedou.
 Časem si některá zasedši v lebku bledou,
 vbrzku zas odletí co slza padající.
 

 I v smutném zraku mém dvě vřelé slzy stály,
 co jiskry v jezeru, po mé si tváři hrály;
 neb můj též krásný věk, dětinství mého věk
 daleko odnesl divoký času vztek.
 Dalekoť jeho sen, umrlý jako stín,
 obraz co bílých měst u vody stopen klín,
 takť jako zemřelých myšlenka poslední,
 tak jako jméno jich, pradávných bojů hluk,
 dávná severní zář, vyhaslé světlo s ní,
 zbortěné harfy tón, ztrhané strůny zvuk,
 zašlého věku děj, umřelé hvězdy svit,
 zašlé bludice pouť, mrtvé milenky cit,
 zapomenutý hrob, věčnosti skleslý byt,
 vyhasla ohně kouř, slitého zvonu hlas,
 mrtvé labutě zpěv, ztracený lidstva ráj,
 to dětinský můj věk.
                                    Nynější ale čas
 jinošství mého - je, co tato báseň, máj.
 Večerní jako máj ve lůně pustých skal;
 na tváři lehký smích, hluboký v srdci žal.
 Vidíš-li poutníka, an dlouhou lučinou
 spěchá ku cíli, než červánky pohynou?
 Tohoto poutníka již zrak neuzří tvůj,
 jak zajde za onou v obzoru skalinou,
 nikdy - ach, nikdy! To budoucí život můj.
 Kdo srdci takému utěchy jaké dá?
 Bez konce láska je! - Zklamánať láska má!
 

 Je pozdní večer - první máj -
 večerní máj - je lásky čas;
 hrdliččin zve ku lásce hlas:
 "Hynku! - Viléme!! - Jarmilo!!!"

- - - - - - - - - - - -

Poznamenání

Intermezzo I.

"Jenž na stráži, co druzí spí" atd.

Bylo pozdě na noc, kdy při pohřbu jednoho z svých přátel přítomen, byl jsem na hřbitově staroměstském. Hrobník spuštěnou rakev zemí zasypaje: "Dnes již žádného nepřivezou," pravil, "může státi dnes na stráži." Na dotazování své obdržel jsem nasledující ponaučení.

Jest mezi sprostým lidem pověra, že poslední na jistý hřbitov pohřbený přes noc na stráži hřbitova toho státi musí, a to sice každou noc, po celý ten čas, až opět jiný zde pohřben bývá, který pak na jeho místo nastoupí. Takže žádný hřbitov nikdy bez strážce není a že tím způsobem na hřbitově malé osady mrtvý po kolik třeba let na stráži stojí.


 Uploaded byEfraim Israel
Source of the quotationhttp://babel.mml.ox.ac.uk

minimap