This website is using cookies

We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies on this website. 

Mácha, Karel Hynek: Máj (5.), Intermezzo II.

Portre of Mácha, Karel Hynek

Máj (5.), Intermezzo II. (Czech)

Stojí hory proti sobě,
z jedné k druhé mrak přepnutý
je, co temný strop klenutý,
jednu k druhé pevně víže.
Ouvalem tím v pozdní době
ticho, temno jako v hrobě.
Za horami, kde pod mrakem
ve vzdálí se rozstupují -
v temné dálce, něco níže
kolmé skály k sobě blíže
než hory se sestupují,
tak že siným pod oblakem
skály ouzkou bránu tvoří.
Za tou v dálce pode mrakem
temnorudý požár hoří,
dlouhý pruh v plamenné záři
západní rozvinut stranou,
po jehožto rudé tváři
noční ptactvo kola vedší,
jako by plamennou branou
nyní v dálku zalétalo.
Hasnul požár - bledší - bledší,
až se šírošíré nebe
noční rosou rozplakalo,
rozsmutnivši zem i sebe.

V hlubokém ouvalu klínu,
ve stověkých dubů stínu,
sbor u velkém kole sedí.
Zahalení v pláště bílé
jsou to druzi noční chvíle.
Každý před se v zemi hledí
beze slova, bez pohnutí,
jak by kvapnou hrůzou jmutí
v sochy byli proměnění.
Večerních co krajin pění.
tichý šepot – tiché lkání –
nepohnutým kolem plynul,
tichý šepot bez přestání:
„Vůdce zhynul! – vůdce zhynul!“ –

V kotouči jak vítr skučí,
nepohnutým kolem zvučí:
„Vůdce zhynul! – vůdce zhynul!“ –

Jako listů šepotání
pode skálou při ozvěně,
znělo kolem bez přestání,
jednozvučně, neproměnně:
„Vůdce zhynul! – vůdce zhynul!“ –

Zachvěly se lesy dalné,
ozvaly se nářky valné:
„Pán náš zhynul! – zhynul!! – zhynul!!!“Uploaded byEfraim Israel
Source of the quotationhttp://www.lupomesky.cz/maj/

Május (5.), II. Intermezzo (Hungarian)

Büszke bércek barna körben,
Hegytől hegyig felleg feszül
Széles, sötét mennyezetül,
Rajtuk nyugvó boltozatul.
Völgyszerte, lent, éjidőben,
Csend, setét, mint sírgödörben.
Ott, ahol a nagy hegyeknek
Völgye tátong felleg alatt –
Messzi éjben, mélyen alul,
Két nagy szikla összeborul,
Mindkettő a völgybe szakad,
S ahol hál a szürke felleg,
Magas, szoros kaput épít.
Kapu mögött, felleg alatt,
Bíbor tűznek lángja fénylik.
Hosszú csík csóvál a tűzből
Nyugatra ezernyi szikrát,
Széles ívet égre tűz föl,
Rajta éji vészmadárhad
Mint tüzes kapun süvít át,
S eltűnik a messzeségben.
Hamvad a tűz – sápad, sápad,
S most a széles, éji égbolt
Harmatot hintett a légben,
Lent a földön könnye szétfolyt.

Lennsötétlő völgy ölében,
Évszázados tölgy tövében,
Néma csapat ül nagy körbe',
Vállukon fehér palástjok –
Éji órán néma társak.
Mereven néz mind a földre,
Szó-szakadtan, hang-akadtan,
Megdermedve,  mozdulatlan,
Mintha volna önnön szobra.
Mintha éji táj dalolna,
Halk suttogás zokog halkan –
Mozdulatlan körből sóhajt
Halk suttogás, szakadatlan:
"A vezér meghalt! – A vezér meghalt!"

Mint ha örvénylő vihar nyög,
Dermedt körből zengő hang jött:
"A vezér meghalt! – A vezér meghalt!"

Mint ha lombok zúgnak karban
Visszhangvivő völgykatlanban,
Zúgott körben, szakadatlan,
Nem múlóan, változatlan:
"A vezér meghalt! – meghalt!! – meghalt!!!"

A mély erdők megremegtek,
Hangos jajszó zúgva zengett:
"Urunk meghalt! – meghalt!! – meghalt!!!"Uploaded byEfraim Israel
PublisherKalligram
Source of the quotationHoltak gondolata
Bookpage (from–to)63-65
Publication date

minimap