This website is using cookies

We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies on this website. 

Klášterský, Antonín : A füstbement napok (Ztracené dni in Hungarian)

Portre of Klášterský, Antonín

Ztracené dni (Czech)

Že den jsi ztratil, lkej si kdo chceš s Titem,
v červánky hledě – mně přec vždycky zdá se,
že v lahodě se nerovná a kráse
nic dnům, jež prošly darmo času sítem.

Jež v toulce prožil’s, zlatým chodě žitem,
neb v snění člunu, který kolébá se,
nic nehledal’s, nic nechtěl’s, jenom v jase
se hřát, kýms veden neurčitým citem.

Ty ztracené dni, po nichž prázdno v dlani,
tak tiše přešly jako jemné vání,
jak obláčky, jež v modru zříš se klenout;

Jak hudba, která v parku hloub se ztrácí,
jak spánek, z něhož budíme se k práci
a nemůžem se na sen rozpomenout.Uploaded byEfraim Israel
PublisherELTE Szláv Filológia Tanszék
Source of the quotationCseh költők antológiája
Bookpage (from–to)480-481
Publication date

A füstbement napok (Hungarian)

Hóhér sirassa a hiába múltat,
mint az égő Szentélyt Titus – szerintem
semmi oly szép és túlvilági nincsen,
mint oly napok, mik a rostán kihullnak:

napok, mikor kalászok rádborulnak,
vagy csónak ölében ringat az Isten;
nincs vágyad , célod – nap, csak te hevíts fenn,
s olvad emléke is az örömnek, a búnak.

Minden füstbement nap, mely űröd ásta, 
úgy tűnt el csendben, mint szél surranása,
mint felhők, ha kékségen boltozódnak;

mint zene, ha elnyelődik a parkban,
mint álmok, mikor ébredünk zavartan:
kapnánk utánuk, foszló füstbozótnak.Uploaded byEfraim Israel
Source of the quotationsaját fordítás

minimap