This website is using cookies

We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies on this website. 

Křesadlo, Jan: XI. The hills dressed sweet in greenery (XI. Kopce, jež sládnou zelení in English)

Portre of Křesadlo, Jan
Portre of Pinkava , Václav Z. J.

Back to the translator

XI. Kopce, jež sládnou zelení (Czech)

Kopce, jež sládnou zelení
a je jich sedm jako v Římě;
však vímm, že Praha odpustí mně,
mám její tajné sdělení.

A její řeka byla bílá,
letěl jsem nad jejími jezy.
Vím, že mě sama vypustila,
Jako ten vězeň na Bezdězi.

Zůstala sama za mříží
a jenom v noci tajně vzlyká
a marně, marně vyhlíží.

Však navenek a pro cizince
ji stále zdobí zlaté mince
a květ, jenž každým jarem vzniká.Uploaded byRépás Norbert
PublisherVzdorověnec, překladatelova vlastní reakce na Seifertův Věnec Sonetů, dokončeno 1.8.1995
Source of the quotationkresadlo.cz

XI. The hills dressed sweet in greenery (English)

The hills dressed sweet in greenery
Sevenfold, just like the hills of Rome;.
Prague will forgive my deserting home
I bear her secret oratory.

White was her river brightly winding
I circled her many foaming weirs
She herself let me loose, unbinding
like some old dungeon tale one hears.

She remained behind iron grating
In depth of night she sobs, must stay
In vain looks out, in vain she's waiting.

But outwardly, and for tourists sold
She's tarted up with her coins of gold
And blossoms reborn with each spring day.Uploaded byRépás Norbert
PublisherCounter-garland, written in reaction to and during translation of Jaroslav Seifert's Wreath of Sonnets, completed on August 1, 1995
Source of the quotationkresadlo.cz

minimap