This website is using cookies

We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies on this website. 

Křesadlo, Jan: VI. When my soul deadens, will not lift (VI. Když moje duše mrtví mi in English)

Portre of Křesadlo, Jan
Portre of Pinkava , Václav Z. J.

Back to the translator

VI. Když moje duše mrtví mi (Czech)

Když moje duše mrtví mi,
a chce si protřepat svá křídla,
nepadnu čertu do osidla,
nač bych tu čekal s mrtvými ?

Ať jaro drahé hroby zdobí
a tráva voní silicí:
Jsou tady ještě jiné hroby
a v nich jsou živí básníci.

Chtěl bych též zpívat o binoklu,
ale to nějak nezní mi,
jsem roven spráskanému čoklu.

Ta vynucená nápověda !
Nic naplno se říci nedá !
Odejdu raděj do zimy.Uploaded byRépás Norbert
PublisherVzdorověnec, překladatelova vlastní reakce na Seifertův Věnec Sonetů, dokončeno 1.8.1995
Source of the quotationkresadlo.cz
Publication date

VI. When my soul deadens, will not lift (English)

When my soul deadens, will not lift
To stretch its wings it craves, 'bove all,
For Satan's snare I will not fall
Why join the dead's nocturnal shift ?

Let springtime so richly decorate
Imposing tombs, let grass scents please
Yet other graves can be found, where wait
Still living poets to be released.

I too would love to evoke him, call
That poet binocled, lack the gift,
While like a beaten-up dog I crawl

The imposed need to suggest, imply !
Nothing's plain spoken beneath this sky !
Into the cold I'll go, snow's drift.Uploaded byRépás Norbert
PublisherCounter-garland, written in reaction to and during translation of Jaroslav Seifert's Wreath of Sonnets, completed on August 1, 1995
Source of the quotationkresadlo.cz

minimap