This website is using cookies

We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies on this website. 

Křesadlo, Jan: Rondel o lesnom ohni (Rondel o lesním ohni in Slovak)

Portre of Křesadlo, Jan

Rondel o lesním ohni (Czech)

Střapatou září rozkvet chlum:
syn slunce na umrzlé zemi.
Podobni neandrtálcům
vztahujem k němu ruce, němi.

Živen a hýčkán námi všemi,
Modla těch, kterým chybí dům,
dravě se lísá k polenům
syn slunce na umrzlé zemi.

Den přešel šťastně. Příštím dnům
čelíme zkřehlí pod jedlemi.
Blíž ! Nechať ruce zadýchne mi
žhavý dech pouště Karakum !
Aj, požehnání zástupům:
Syn slunce na umrzlé zemi.Uploaded byRépás Norbert
Source of the quotationkresadlo.cz

Rondel o lesnom ohni (Slovak)

Strapatý september vrch rozkvet:
syn slnka na zmrznutej zemi.
Akoby neandertálcov svet -
láka k nemu ruky, nemý.

Živený a voľkaný nami,
bôžik tých, ktorým chýba chrám,
dravo sa túli k polenám
syn slnka na kľavej zemi.

Deň prešiel pokojne. Ďalším dňom
čelíme kľaví pod jedľami.
Bližšie! Nech ruky udychčí mi
púšť Karakum žravým pieskom!
Hľa, požehnanie zástupom:
Syn slnka na kľavej zemi.Uploaded byRépás Norbert
Source of the quotationtranslators

minimap