This website is using cookies

We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies on this website. 

Křesadlo, Jan: IV. To some of bile and vinegar, base (IV. Někomu po octě a žluči in English)

Portre of Křesadlo, Jan
Portre of Pinkava , Václav Z. J.

Back to the translator

IV. Někomu po octě a žluči (Czech)

Někomu po octě a žluči
čpí na jaře i v jesení
to nenápadné vězení
kde hudba zní a stromy pučí.

Však přece jenom čertí tváře
skutečnou pravdu odhalí,
když v nadýchané ranní páře
se nad věžemi vyvalí

Asisjský stařík na panelu
se nadživotně na nás kasá
a podobá se sentinelu.

I když se klaníš před Leninem,
nejsi si jist svým vlastním stínem.
Co je mi platna její krása !Uploaded byRépás Norbert
PublisherVzdorověnec, překladatelova vlastní reakce na Seifertův Věnec Sonetů, dokončeno 1.8.1995
Source of the quotationkresadlo.cz
Publication date

IV. To some of bile and vinegar, base (English)

To some of bile and vinegar, base
pungently spring and autumn smacks
No subtlety though, this prison lacks
Where blossom bursts and music plays

Nevertheless, satanic faces
Reveal the underlying state,
When throught the morning's misty traces
Above the towers they elevate.

The asiatic Sage from hoardings
Larger than life above us, vast
Like a steamroller awesome, lording

Praise Lenin, worship him if you must
While your own shadow you cannot trust
What use is her beauty, overcast !Uploaded byRépás Norbert
PublisherCounter-garland, written in reaction to and during translation of Jaroslav Seifert's Wreath of Sonnets, completed on August 1, 1995
Source of the quotationkresadlo.cz
Publication date

minimap