This website is using cookies

We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies on this website. 

Jelínek, Bohdan: Paní noci

Portre of Jelínek, Bohdan

Paní noci (Czech)

Viděl jsem paní noci.
Ta, bujná ňadra snědá a snů plna,
hled jako démant, kadeř černá vlna,
se kouzlem klidu na kraj snící dívá
a její ústa tichá, mlčenlivá.

Viděl jsem paní noci. — U jezera
zdul větřík šat jí, života prach bera,
když při měsíci myla nohu bosu
a na uvadlost svěží pryskla rosu.

Tak tajno bylo, svátek ve přírodě.
Měsíc se klonil níž a níže k vodě,
a z hlubin lesů čaruplnou mocí
šuměla hymna — modlitba to noci...
    Viděl jsem paní noci.Uploaded byEfraim Israel
Source of the quotationhttps://cs.wikisource.org

Az Éjkirálynő (Hungarian)

Én láttam Éjkirálynőt.
Álmok dús barna keble domborultán,
Szeme gyémánt, haja fekete hullám,
Varázsszemét álmodó tájra tárja,
És moccanatlan, hallgatag a szája.

Én láttam Éjkirálynőt.  – A szél a tóra
Rázta ingét, életport szórva róla,
Míg a holdfényben pőre lábát mosta
A hervadást fröcskölve harmatosra.

Csupa rejtély, titkos természet-ünnep.
A hold mélyre hajolt, a vízbe süppedt,
S erdők öléből – hatalmas igézet –
Himnusz harsant, imádkozás az éjhez.
   Én láttam Éjkirálynőt.Uploaded byEfraim Israel
PublisherELTE Szláv Filológia Tanszék
Source of the quotationCseh költők antológiája
Publication date

minimap